Vzdělávací fond HEURÉKA

Přispívat ke vzdělávání učitelů základních a středních škol na Ústecku, tak aby své nabyté znalosti a zkušenosti využívali ve prospěch zkvalitnění a zatraktivnění výuky daných předmětů a podnítili tak zájem žáků a studentů o další studium.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televizeCo jsou to fondy Ústecké komunitní nadace

Z hlediska finančních toků od dárce ke koncovému příjemci je možné si Komunitní nadaci představit jako tzv. systém fondů. Každý dar do Komunitní nadace je vložen do některého z fondů. Každý nadační příspěvek z Komunitní nadace je vydán z některého z fondů.

Fondem rozumíme vnitřní nástroj nadace pro příjem, kapitalizaci a následné užívání a rozdělování do fondu vložených a kapitalizací vzniklých prostředků. Nakládání s prostředky fondu se řídí souborem specifických podmínek a pravidel, který zřetelně navenek vymezuje nakládání s prostředky fondu od ostatních prostředků nadace.

Základním fondem Komunitní nadace je Otevřený grantový fond.

Veškeré další typy fondů najdete zde.


Partneři: