Fond ARMEX ENERGY

Děčínská společnost ARMEX ENERGY, a.s. se rozhodla založit Fond ARMEX ENERGY, jehož cílem je podpora dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televizeOtevřený grantový fond

Otevřený grantový fond je základním fondem Ústecké komunitní nadace a usiluje o naplňování poslání nadace v nejširším smyslu.

Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky za účelem jejich následného využití k podpoře otevřených grantových kol a operačních programů nadace.

Jedná se o fond otevřený všem dárcům.

Poskytování nadačních příspěvků z fondu probíhá na základě otevřených grantových kol.


Partneři: