Fond RYKO

V roce 2016 se děčínská společnost RYKO a.s. rozhodla založit svůj dobročinný fond, jehož posláním je trvale podporovat nejrůznější veřejně prospěšné aktivity na Ústecku, které jsou v souladu s dárcovskou strategií firmy RYKO a.s.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televizeOtevřený grantový fond

Otevřený grantový fond je základním fondem Ústecké komunitní nadace a usiluje o naplňování poslání nadace v nejširším smyslu.

Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky za účelem jejich následného využití k podpoře otevřených grantových kol a operačních programů nadace.

Jedná se o fond otevřený všem dárcům.

Poskytování nadačních příspěvků z fondu probíhá na základě otevřených grantových kol.


Partneři: