Fond Jotun

Společnost Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. získala v roce 2013 od nadace ocenění v kategorii "Skokan dvacetiletí" za vytvoření dlouhodobé dárcovské strategie a největší meziroční nárůstu darovaných prostředků. Vyvrcholením dlouhodobé spolupráce s nadací bylo založení dárcovského Fondu Jotun na podporu mladé generace.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Komunitní nadace Euroregionu Labe je první českou komunitní nadací, jejíž kořeny sahají do roku 1993 a druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední východní Evropě.


Fond Renesance: Další možnost získat stipendium bude až v roce 2017

Všem potenciálním zájemcům bohužel oznamujeme, že grantová výzva umožňující zažádat si z Fondu Renesance o stipendium určené na  studijní pobyt v zahraničí ve školním roce 2017/2018, nebude vyhlášena. Další příležitost v podobě nové grantové výzvy budou mít zájemci na podzim roku 2017, kdy si budou moci zažádat o stipendium určené na zahraniční studium ve školním roce 2018/2019.
Kompletní informace o Stipendijním fondu Renesance najdete zde.Partneři: