Fond LOGIT

V roce 2014 se vedení společnosti LOGIT s.r.o. se sídlem v Hlubanech rozhodlo založit dobročinný Fond LOGIT při naší nadaci a to s cílem otevřít se vůči místní komunitě a umožnit místním neziskovým organizacím žádat o finanční prostředky na aktivity, které mají za cíl, aby se lidem na Podbořansku žilo lépe.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Komunitní nadace Euroregionu Labe je první českou komunitní nadací, jejíž kořeny sahají do roku 1993 a druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední východní Evropě.


Fond Renesance: Další možnost získat stipendium bude až v roce 2017

Všem potenciálním zájemcům bohužel oznamujeme, že grantová výzva umožňující zažádat si z Fondu Renesance o stipendium určené na  studijní pobyt v zahraničí ve školním roce 2017/2018, nebude vyhlášena. Další příležitost v podobě nové grantové výzvy budou mít zájemci na podzim roku 2017, kdy si budou moci zažádat o stipendium určené na zahraniční studium ve školním roce 2018/2019.
Kompletní informace o Stipendijním fondu Renesance najdete zde.Partneři: