Fond Jotun

Společnost Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. získala v roce 2013 od nadace ocenění v kategorii "Skokan dvacetiletí" za vytvoření dlouhodobé dárcovské strategie a největší meziroční nárůstu darovaných prostředků. Vyvrcholením dlouhodobé spolupráce s nadací bylo založení dárcovského Fondu Jotun na podporu mladé generace.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Komunitní nadace Euroregionu Labe je první českou komunitní nadací, jejíž kořeny sahají do roku 1993 a druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední východní Evropě.


Jsme patrioti?

Vytvářet pozitivní vztah k regionu, kde žijeme a budovat kvalitní mezilidské vztahy je i cílem naší nadace. Ta za tímto účelem jsme v září vypsali soutěž, do které se se svými projekty mohly přihlásit jak neformální skupiny, tak neziskové organizace. Z 55 doručených žádostí o finanční podporu vybrala hodnotící komise 18 projektů. Dárci z řad místních firem a jednotlivců na ně pak darovali částku přes 600 000 Kč. Symbolické šeky si zástupci organizací převzali v Muzeu města Ústí nad Labem z rukou donátorů.

Dle výsledků dotazníkového šetření, které jsme si nechali zpracovat ústeckou univerzitou, jsou největšími patrioty lidé žijící na Děčínsku a Litoměřicku. Autoři studie z Katedry geografie a regionálního rozvoje a veřejné správy UJEP se domnívají, že to může být dáno množstvím kulturních akcí, přístupnými památkami anebo malebným přírodním prostředí. Studie také ukazuje, že za větší patrioty se považují lidé žijící na venkově. Nejmenší pocitem sounáležitosti s místem, kde žijí, trpí lidé na Ústecku.

Seznam podpořených projektů najdete zde.Partneři: