Stipendijní fond Renesance

Stipendijní fond Renesance je určen nadaným mladým lidem s aktivním vztahem k městu Ústí nad Labem a jeho okolí. Byl vytvořen s cílem umožnit vycestovat a nabrat zkušenosti pobytem v zahraničí, získat jazykové vybavení a získat snazší přístup ke vzdělání.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Komunitní nadace Euroregionu Labe je první českou komunitní nadací, jejíž kořeny sahají do roku 1993 a druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední východní Evropě.


Společnost Alza.cz podpořila již potřetí zrakově postižené studenty z Ústecka

Ústecká komunitní nadace každoročně podporuje v rámci Fondu Miroslava Dušánka zrakově postiženou mládež z Ústeckého kraje s cílem umožnit jim rozvoj dalšího vzdělávání a zvýšit tak jejich šance pokračovat ve studiu na středních i na vysokých školách.

V letošním roce nadace přijala celkem 4 žádosti o nadační příspěvek. Třem žadatelům vyhověla a tak si studenti mohli převzít věcné dary v celkové hodnotě 52 880 Kč. Věcné dary ve výši 18 080 Kč byly pořízeny díky vstřícnosti a štědrosti společnosti Alza.cz a.s. Zbývající prostředky věnovala společnost IZOLACE BERAN, s.r.o. Elektronické kompenzační pomůcky ve formě počítačového vybavení si studenti převzali z rukou Petra Veselého, programového manažera.

Posláním fondu je napomáhat zlepšovat životní situaci lidí se zrakovým postižením a uctít tak památku Miroslava Dušánka, nevidomého, který přes svůj handicap dokázal žít plnohodnotným životem a svým nejbližším vždy kladl na srdce, aby pomáhali lidem se stejným handicapem.

Seznam podpořených studentů najdete zde.Partneři: