Fond Miroslava Dušánka

Rodina Miroslava Dušánka, nevidomého, který i přes svůj handicap dokázal žít plnohodnotným životem, se rozhodla uctít jeho památku založením dobročinného fondu.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Komunitní nadace Euroregionu Labe je první českou komunitní nadací, jejíž kořeny sahají do roku 1993 a druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední východní Evropě.


Učitelé mohou dostat stipendium třeba na cestu do zahraničí

Již podruhé mohou žádat o finanční podporu učitelé působící na základních a středních školách na Ústecku a nově i na Litoměřicku. Žadatel částku až 20 000 Kč může použít například na úhradu vzdělávacích kurzů, na pokrytí nákladů na krátkodobé stáže i zahraniční či k úhradě jiných doprovodných aktivit či služeb. Základní podmínkou pro čerpání prostředků však je, aby aktivity vždy prokazatelně přispívaly ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky vyučovaných předmětů. Uzávěrka pro podání žádostí je pátek 25. listopadu 2016.

V rámci vyhlášeného 2. otevřeného grantového kola bude rozděleno min. 80 000 Kč, pocházející ze Vzdělávacího fondu HEURÉKA, který v roce 2015 založila MUDr. Eva Lohniská se svými přáteli.

Více informací najdete zde.

 Partneři: