Fond Šikmá věž

Zpřístupnit šikmou věž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem a umožnit tak návštěvu této unikátní stavby není věc nová. Po dlouhá léta se však nedařilo překonat nejrůznější úskalí. Nicméně v roce 2015 se podařilo vytvořit vyvážené partnerství veřejného, neziskového a soukromého sektoru, které dává příslib úspěšnému dokončení celého projektu.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Komunitní nadace Euroregionu Labe je první českou komunitní nadací, jejíž kořeny sahají do roku 1993 a druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední východní Evropě.


Učitelé mohou dostat stipendium třeba na cestu do zahraničí

Již potřetí mohou žádat o finanční podporu učitelé působící na základních a středních školách na Ústecku a na Litoměřicku a nově i skupiny učitelů. Žadatel částku až 20 000 Kč může použít například na úhradu vzdělávacích kurzů, na pokrytí nákladů na krátkodobé stáže i zahraniční, na úhradu vzdělávacích kurzů a školení připravených tzv. „na klíč“ pro potřeby pedagogického sboru příslušné školy či k úhradě jiných doprovodných aktivit či služeb. Základní podmínkou pro čerpání prostředků však je, aby aktivity vždy prokazatelně přispívaly ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky vyučovaných předmětů. Uzávěrka pro podání žádostí je pátek 24. listopadu 2017.

V rámci vyhlášeného 3. otevřeného grantového kola bude rozděleno min. 100 000 Kč, pocházejících ze Vzdělávacího fondu HEURÉKA, který v roce 2015 založila MUDr. Eva Lohniská se svými přáteli.

Více informací najdete zde.

 Partneři: