Fond Pavly a Pavla Redlichových

Sourozenci Pavla a Pavel Redlichovi, na jejichž památku byl založen v roce 2008 fond, se zaměřuje podporuje včelařství a opravy drobných kulturních památek.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Fond při naší nadaci si může založit každý.


Fondy Ústecké komunitní nadace

Fond AGC Automotive Czech

Posláním Fondu AGC Automotive Czech je zejména přispívat k přípravě mladé generace pro aktivní život a k možnostem jejího perspektivního pracovního uplatnění. Důraz je kladen zejména na podporu technického vzdělání a možnosti dalšího uplatnění těchto absolventů ve vystudovaných oborech.

Více informací o fondu

Fond AIR PRODUCTS

Děčínská společnost AIR PRODUCTS spol. s r.o. se rozhodla v roce 2013 založit svůj dárcovský fond s názvem Fond AIR PRODUCTS. V rámci fondu jsou shromažďovány finanční prostředky, které jsou každoročně
rozdělovány na projekty, které prokazatelně přispívají k zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. 

Více informací o fondu

Fond ARMEX ENERGY

Děčínská společnost ARMEX ENERGY, a.s. se rozhodla založit Fond ARMEX ENERGY, jehož cílem je podpora dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

Více informací o fondu

Fond Black & Decker

Uvědomujeme si, že prostředí, ve kterém naši zaměstnanci žijí a pracují významným způsobem ovlivňuje úspěch společnosti Black & Decker. Proto se naše společnost rozhodla založit dárcovský fond na podporu obecně prospěšných aktivit konaných na území okresu Ústí nad Labem.

Více informací o fondu

Fond CDL SYSTEM

Fond CDL SYSTEM byl založen členem správní rady nadace a spolumajitelem společnosti CDL SYSTEM a.s. v jedné osobě, již v roce 2007. Z každoročně vložených finančních prostředků je podporován jak rozvoj naší nadace, tak neziskové organizace, na jejichž činnosti se podílejí zaměstnanci společnosti.

Více informací o fondu

Fond CENTROPOL - Energie pomáhá

Fond CENTROPOL - Energie pomáhá založila v roce 2011 ústecká společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. První čtyři roky věnoval fond prostředky zejména na budování vztahu k ústeckému regionu. Od roku 2015 fond podporuje projekty se zaměřením na posílení rodinných vazeb a mezigeneračního soužití.

Více informací o fondu

Fond HENNLICH

V roce 2005 založila firma Hennlich Industrietechnik, spol. s r.o.
(dnes HENNLICH s.r.o.) dobročinný Fond Hennlich, jehož základní program nese název "Litoměřice - live city jsi ty" a je zaměřen na podporu aktivit mladých lidí ve věku 15 až 25 let na Litoměřicku.

Více informací o fondu

Fond Jotun

Společnost JOTUN CZECH a.s. (dříve Jotun Powder Coatings (CZ) a.s.) získala v roce 2013 od nadace ocenění v kategorii "Skokan dvacetiletí" za vytvoření dlouhodobé dárcovské strategie a největší meziroční nárůstu darovaných prostředků. Vyvrcholením dlouhodobé spolupráce s nadací bylo založení dárcovského Fondu Jotun na podporu mladé generace.

Více informací o fondu

Fond Karolínka

V roce 2016 byl přáteli paní Marie Jungové založen Fond Karolínka, jehož posláním je napomáhat zlepšit životní situaci její dcery Karolínky, která se po smrti své maminky ocitla ve složité životní situaci, a umožnit jí vést plnohodnotný život.

Více informací o fondu

Fond KS Kolbenschmidt CZ

Se společností KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. (do roku 2007 Metal Ústí n.L., a.s.) spolupracujeme již od roku 1994. Není tedy s podivem, že to byla právě tato firma, která si u nás v roce 2003 jako vůbec první založila svůj dobročinný fond.

Více informací o fondu

Fond LOGIT

V roce 2014 se vedení společnosti LOGIT s.r.o. se sídlem v Hlubanech rozhodlo založit dobročinný Fond LOGIT při naší nadaci a to s cílem otevřít se vůči místní komunitě a umožnit místním neziskovým organizacím žádat o finanční prostředky na aktivity, které mají za cíl, aby se lidem na Podbořansku žilo lépe.

Více informací o fondu

Fond Miroslava Dušánka

Rodina Miroslava Dušánka, nevidomého, který i přes svůj handicap dokázal žít plnohodnotným životem, se rozhodla uctít jeho památku založením dobročinného fondu. Z fondu Miroslava Dušánka půjdou každoročně prostředky na pomoc lidem se zrakovým postižením.

Více informací o fondu

Fond NIF

Fond NIF je základním stavebním kamenem naší nadace. Vznikl a je tvořen výhradně příspěvky z Nadačního investičního fondu (NIF). Ten byl  zřízen zákonem v roce 1991 rozhodnutím České národní rady, která se zavázala, že 1% z výnosů druhé vlny kupónové privatizace bude určeno na podporu neziskového sektoru. V roce 1998 bylo rozhodnuto, že NIF bude rozdělen mezi vybrané české nadace. Vláda vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí příspěvku z NIF. Naše nadace v obou výběrových řízeních uspěla a obdržela z NIF celkem 36 752 150 Kč vložených do nadačního jmění naší nadace.

Více informací o fondu

Fond NYYLO

Společnost NYYLO a.s. se v roce 2013 rozhodla rozšířit řady našich dárců a založila svůj dobročinný Fond NYYLO. Jeho cílem je trvale podporovat nejrůznější veřejně prospěšné aktivity na ústecku s důrazem na podporu témat, která aktuálně trápí ústecký region. 

Více informací o fondu

Fond Pavly a Pavla Redlichových

On byl včelař, ona zase členka rozmanitých kulturních spolků. Sourozenci Pavla a Pavel Redlichovi, na jejichž památku byl založen v roce 2008 fond, který se zaměřuje na rozvoj včelařství a opravy drobných kulturních památek.

Více informací o fondu

Fond Pomník Julia Payera

Julius Johannes Ludovicus von Payer byl teplický rodák, významný horolezec, polárník, objevitel, kartograf a malíř, který se narodil 2. září 1841 v Šanově, součást dnešních Teplic. Na jeho památku byl založen v roce 2016 Spolkem přátel Volby PRO! Teplice fond, jehož posláním je trvale podporovat vznik pomníku Julia Payera v Teplicích, následnou péči o něj a případně další aktivity, které se k danému místu či osobě Julia Payera váží.

Více informací o fondu

Fond RYKO

V roce 2016 se děčínská společnost RYKO a.s. rozhodla založit svůj dobročinný fond, jehož posláním je trvale podporovat nejrůznější veřejně prospěšné aktivity na Ústecku, které jsou v souladu s dárcovskou strategií firmy RYKO a.s.

Více informací o fondu

Fond Šikmá věž

Zpřístupnit šikmou věž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem a umožnit tak návštěvu této unikátní stavby není věc nová. Václav Houfek, ředitel Muzea města Ústí nad Labem, již v roce 2010 v reportáži Toulavé kamery o šikmé věži hovoří o tom, že se vážně uvažuje o jejím zpřístupnění. Nicméně až do roku 2015 se příliš nedařilo překonat mnohá úskalí. Teprve ve chvíli, kdy naše nadace jako největší soukromá nadace v Ústeckém kraji, na sebe vzala roli investora celé této akce a zároveň i roli subjektu, který zastřešuje a koordinuje činnosti dalších partnerských organizací, které o opětovné zpřístupnění šikmé věže řadu let usilují, se pomyslné ledy pohnuly. Nyní jsme přesvědčeni, že došlo k vytvoření vyváženého partnerství veřejného, neziskového a soukromého sektoru, které dává příslib úspěšnému dokončení celého projektu.

Více informací o fondu

Fond Terezky a Sáry

V roce 2008 se rozhodl předseda naší správní rady založit dobročinný fond, který neváhal pojmenovat po svých dcerách a to Terezce a Sáře. Na co budou z fondu finanční prostředky uvolňovány bude již záležet pouze na jejich společném rozhodnutí.

Více informací o fondu

Otevřený grantový fond

Do Otevřeného grantového fondu každoročně přispívají desítky dárců jak z řad místních firem, tak jednotlivců. Na druhou stranu je díky této štědré podpoře možné z Fondu každoročně podpořit desítky místních neziskových organizací v celkové částce mnohdy přesahující půl miliónu korun. Do Otevřeného grantového fondu jsou také každoročně převáděny a rozdělovány výnosy z Fondu NIF.

Více informací o fondu

Stipendijní fond Renesance

”Mám za to, že člověk, který získá světový rozhled, kvalitní jazykové vybavení, vzdělání a vědomí vlastní hodnoty, má po návratu z ciziny zpět domů veškeré předpoklady se úspěšně zapojit do ekonomického, vědeckého, kulturního, společenského či politického života Ústecka a přispět tak k rozvoji své komunity.”
Zakladatel Stipendijního fondu Renesance, Martin Hausenblas.

Více informací o fondu

Vzdělávací fond HEURÉKA

Přispívat ke vzdělávání učitelů základních a středních škol na Ústecku, tak aby své nabyté znalosti a zkušenosti využívali ve prospěch zkvalitnění a zatraktivnění výuky daných předmětů a podnítili tak zájem žáků a studentů o další studium. To je hlavním cílem Vzdělávacího fondu HEURÉKA, který byl založen MUDr. Evou Lohniskou v roce 2015.

Více informací o fondu


Partneři: