Fond při naší nadaci si může založit každý.


Oblasti podpory fondu

Fond Black & Decker je zaměřen na podporu projektů, které mají souvislost s výrobním zaměřením společnosti Black & Decker (Czech), s.r.o. a které zlepšují kvalitu života komunity v okrese Ústí nad Labem.

Prioritou fondu je podpora vzdělávání na:

 • elektrotechnických a strojírenských inženýrských studijních programech univerzit;
 • matematických a technických vědních oborech středních škol;
 • školách a v zařízeních poskytujících odborný výcvik ve výše uvedených oborech.

Dále je fond zaměřen na podporu:

 • kultury (např. muzea a knihovny, pokud jsou jejich programy zaměřené na vzdělávání v oblasti vědy a techniky);
 • zdraví (např. podpora zdravého života);
 • sociálních služeb (např. podpora rodiny);
 • mládeže (např. podpora vzdělávání a získávání pracovních návyků).

Speciální zřetel je věnován projektům, které podporují spolupráci různých skupin obyvatel.

Společnost podporuje projekty zaměřené na výše uvedená témata a projekty, které zároveň:

 • jsou podporovány zaměstnanci společnosti např. zaměstnanec společnosti v této organizaci pracuje dlouhodobě jako dobrovolník;
 • reagují na potřeby místní komunity inovativním způsobem;
 • mají stanoveny specifické cíle a ukazatele pro ověření výsledku;
 • podporují spolupráci neziskového sektoru a vyhýbají se vytváření duplicitních služeb poskytovaných jinou organizací;
 • využívají dobrovolnickou a finanční podporu od místní komunity.

Program nepodporuje:

 • veřejné sbírky;
 • konference a výroční schůze;
 • prezentace společnosti v publikacích a jiných tiskovinách;
 • filmovou a televizní produkci;
 • sportovní organizace;
 • politické organizace, kandidáty politických stran a lobbyistické skupiny;
 • náboženské organizace sloužící pouze příslušníkům dané církve;
 • jednotlivce.

Partneři: