Fond při naší nadaci si může založit každý.


Základní charakteristika fondu

Cílem fondu Black & Decker je shromažďovat finanční prostředky firmy Black & Decker (Czech), s.r.o. za účelem jejich následného využití k podpoře nejrůznějších obecně prospěšných projektů realizovaných v okrese Ústí nad Labem.

Vkladatelem do fondu může být výhradně firma Black & Decker (Czech), s.r.o.

Finanční prostředky vložené do dárcovského fondu Black & Decker jsou alokovány vždy na jeden kalendářní rok. Při rozhodování o jejich výši jsou každoročně zvažována dvě kritéria a to zisky společnosti a ohled na potřeby místní komunity.


Partneři: