Fond při naší nadaci si může založit každý.


Oblasti podpory

Od roku 2013 se stal Fond Jotun generálním partnerem nové oblasti podpory s názvem "Mladým otevřeno", která je jednou ze dvou stěžejních oblastí nově spuštěného programu "Lidé k budoucnosti - Směřování k dlouhodobé udržitelnosti".

O co v oblasti jde a na co reaguje...

Co děláme pro přípravu mládeže na aktivní život? Podporujeme její zdravý růst? Jakou má perspektivu dnešní mládež, která může být hybnou silou našeho regionu v příštích desetiletích? Investujme do mladé generace.  Nabídněme mladým kvalitní vzdělání. Dopřejme jim inspiraci v zahraničí. Podaří se nám poskytnout mladým perspektivu jejich uplatnění v regionu?

S čím je možné začít...

  • Umožňujme mladým lidem výjezdy a stáže do zahraničí, aby načerpali znalosti a dovednosti ze světa a po návratu je uplatňovali doma.
  • Vytvářejme pracovní inkubátory, ve kterých budou mít absolventi škol příležitost vytvořit si v chráněných podmínkách klientelu a poté samostatně vstoupit na trh práce.
  • Poskytujme sociální stipendia mládeži v učňovském školství, především v oborech, za které nikdo nekope. Podporujme spolupráci učňovského školství s potenciálními zaměstnavateli formou odborných praxí a stáží.
  • Připravujme vzdělávací programy v oblasti finanční gramotnosti pro mládež i dospělé ve spolupráci s nezávislými finanční poradci.

Působnost programu...

  • okresy Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem

Partneři: