Fond při naší nadaci si může založit každý.


Přehled podpořených projektů z fondu

Přehled podpořených projektů z fondu v roce 2016

Podpora projektů 29. otevřeného grantového kola

Fond Jotun se stal partnerem 29. otevřeného grantového kola. Zástupci Fondu si z doručených žádostí vybrali čtyři projekty přispívající k posilování vztahu k místu v celkové výši 116 344 Kč. Podrobné informace o 29. otevřeném grantovém kole najdete zde.

Mandavan, z.s. (35 000 Kč)
Tour de Zeleňák 2017, 33. ročník

Příspěvek na zajištění amatérského cyklistického závodu pro širokou veřejnost včetně dětí a mládeže  s cílem oživení a udržení Šluknovského výběžku „v pohybu“.

Obec Prackovice nad Labem (30 000 Kč)
Zázemí multifunkčního hřiště Litochovice nad Labem

Příspěvek na částečně svépomocné zbudování venkovního přístřešku sloužícího pro místní občanské iniciativy v obci Litochovice jako zázemí k setkávání  a pořádání většiny společenských, kulturních a sportovních aktivit pro místní veřejnost.

REGIOcentrum, o.p.s. (22 344 Kč)
České Švýcarsko jako obrázek

Příspěvek na rekonstrukci čtyř opuštěných výklenkových skalních kapliček na území Českého Švýcarska s cílem připomenout jejich historii  místním obyvatelům i návštěvníkům tohoto regionu.

Střekovské matky z. s. (29 000 Kč)
Střekov žije

Příspěvek na projekt, jehož cílem je vytvoření aktivní komunity, která bude nositelem společenských, kulturních a sportovních aktivit se záměrem oživit veřejný prostor v městském obvodu Střekov.

Přehled podpořených projektů z fondu v roce 2015

Podpora projektů 28. otevřeného grantového kola

Společnost Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. a dobročinný Fond Jotun se stali generálními partnery
28. otevřeného grantového kola zaměřeného na podporu veřejně prospěšných projektů přispívajících
k budování lidské vzájemnosti a k dlouhodobé udržitelnosti. Společnost si vybrala tři projekty v celkové výši 87 000 Kč.

BICYKL KŘÍŽ TEAM ÚSTÍ NAD LABEM o.s. (21 000 Kč)
Rozjeď to s námi na Střížáku!
Podpora svépomocné iniciativy ke zřízení nového sportovního resortu v Ústí n./L. zaměřeného na cyklistiku, s cílem poskytnout místním dětem a mladým lidem příležitost k trávení volného času formou aktivního pohybu, vést je ke sportování a předávat jim zkušenosti.

Člověk v tísni, o.p.s. (36 000 Kč)
Jeden svět 2016 v Ústí nad Labem

Příspěvek na realizaci 17. ročníku festivalu filmů o lidských právech v Ústí n/L. s cílem oslovit mladé lidi a formou dokumentů jim představit zásadní sociální a politická témata a konkrétními příběhy inspirovat a posilovat ty, jež věří, že osobní občanská angažovanost může přinést skutečnou a pozitivní změnu pro rozvoj našeho regionu.

K-Garten z.s. (30 000 Kč)
Pohádka učí děti být lepší

Příspěvek na přípravu dramatizace pohádky „Boudo, budko“, jež bude formou workshopů představena dětem z mateřských školek z Teplicka a Ústecka, které se prostřednictvím ní budou učit toleranci a multikulturnímu přístupu.

 

Podpora projektů 27. otevřeného grantového kola

Fond Jotun se stal partnerem 27. otevřeného grantového kola zaměřeného na podporu veřejně prospěšných projektů přispívajících k posilování vztahu k místu. Zástupci Fondu si vybrali dva projekty v celkové výši 50 000 Kč v oblasti podpory "Moje obec, můj kraj, můj domov" a to na základě nabídky tzv. zásobníku projektů.

Činoherák Ústí, spolek (30 000 Kč)
Dotkni se divadla

Cílem projektu je vytvoření vzdělávacího programu na bázi volnočasové pedagogiky, který bude účastníky – především rodiny s dětmi a školní skupiny - seznamovat s činností divadla, jeho historií a prostory, nabídne jim prostor pro seberealizaci a zajímavé trávení volného času. Projekt má oživit ústeckou čtvrť Střekov a přitáhnout do ní život v době, kdy divadlo běžně nehraje. 

Spolek de Mimo (20 000 Kč)
Bike park pro všechny!

Neformální skupina mladých lidí participujících na vytváření volnočasových a kulturních aktivit pro místní komunitu chce ukázat občanům obce Chlumec, že veřejný prostor patří jim a mohou ho dle potřeb měnit, tvarovat a přizpůsobovat tak, aby se v něm cítili dobře. Nedílnou součástí projektu bude úprava okolního prostoru kolem jezdecké dráhy sloužící pro setkávání, odpočinek, relaxaci a zábavu všem lidem z místní komunity. Na místě se vytvoří lavičky, ohniště, informační tabule obsahující detaily o projektu, sportu a provozní řád.

Přehled podpořených projektů z fondu v roce 2014

Podpora projektů 26. otevřeného grantového kola

Společnost Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. a dobročinný Fond Jotun se stali generálními partnery
26. otevřeného grantového kola zaměřeného na podporu veřejně prospěšných projektů přispívajících
k budování lidské vzájemnosti a k dlouhodobé udržitelnosti. Společnost si vybrala čtyři projekty v celkové výši 100 000 Kč.

Člověk v tísni, o.p.s. (25 000 Kč)
Jeden svět 2015 v Ústí nad Labem - Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech
Příspěvek na realizaci 16. ročníku festivalu filmů o lidských právech v Ústí n/L. s cílem oslovit mladé lidi a formou dokumentů jim představit zásadní sociální a politická témata a konkrétními příběhy inspirovat a posilovat ty, jež věří, že osobní občanská angažovanost může přinést skutečnou a pozitivní změnu pro rozvoj našeho regionu.

FidoDido, o.s. (25 000 Kč)
Zapoj se s námi!

Jsou mladí, vyrůstají v sociálně vyloučených lokalitách v Ústí, kde nemají možnost seberealizace a okolí na ně nahlíží jako na „problémové, co dělají nepořádek“. Díky podpoře projektu dostanou příležitost a spoluzodpovědnost zorganizovat si pro sebe a své vrstevníky svépomocně pásmo hudebních a sportovních aktivit s cílem dát jim šanci pocítit, že i oni mohou věci kolem sebe měnit a ukázat, že je toho dost, čím mohou život zpříjemnit sobě i sousedům.

KČT ŠLUKNOV (25 000 Kč)
Více hlav, více nápadů, více pracovitých rukou v SEVERNÍM-KRÁLOVSTVÍ

Podpora vzniku ucelené okružní cyklo či mototuristické trasy krajem tzv. Severního Království okolo Šluknova s cílem jít jako členové Klubu českých turistů-nejstarší dobrovolnické organizace v Čechách příkladem ostatním a podpořit lokální ekonomiku této příhraniční oblasti.

TOOCAN HELP o.p.s. (25 000 Kč)
Zdravý životní styl s Dětským parlamentem Úštěk

Podpora začínající mládežnické iniciativy vystupující pod hlavičkou Dětský parlament Úštěk v řešení problémů místního regionu, mezi které aktuálně patří i rozmach konzumace návykových látek u dětí (kouření, marihuana), obezita a nedostatek pohybu. Cílem projektu je upozornit formou besed pro veřejnost i žáky místní ZŠ a dalších doprovodných aktivit na nezdravé stereotypní chování místních občanů, motivovat je k práci na sobě, a zároveň vychovávat mladé lidi k většímu zapojení do veřejného dění, k budování jejich vztahu a spoluodpovědnosti za místo, kde žijí.

Přehled podpořených projektů z fondu v roce 2013

Podpora projektů 24. otevřeného grantového kola

Společnost Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. a dobročinný Fond Jotun se stali generálními partnery
24. otevřeného grantového kola zaměřeného na podporu veřejně prospěšných projektů přispívajících
k dlouhodobé udržitelnosti. Společnost si vybrala tři projekty v celkové výši 85 000 Kč.

"Dětské centrum MONTESSORI" (25 000 Kč)
Respektovat a být respektován

Podpora uskutečnění prožitkových seminářů a vzniku poradny pro rodiče a učitele z Roudnicka nabízející jim poznání modelu partnerského způsobu výchovy a vzdělávání rozvíjejícího sebeúctu i úctu k lidem a svému okolí s cílem pomoci zlepšit komunikaci a vztahy v rodinách a ve školách.

Basketbalový klub Ústí nad Labem (40 000 Kč)
Sportování v MŠ

Příspěvek na realizaci programu pravidelné pohybové průpravy dětí z ústeckých mateřských škol s cílem učit je při hře obyčejným společenským pravidlům a respektu k lidem a vzbudit u nich zájem o aktivní pohyb.

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích (20 000 Kč)
Besedy s menšinami

Příspěvek na realizaci pásma besed se zástupci vietnamské, ukrajinské a ruské menšiny připravovaného mladými studenty litoměřického gymnázia s cílem umožnění bližšího vzájemného poznání místní majority se zde žijícími menšinami vedoucího k odbourávání předsudků, respektování a lepšímu vzájemnému soužití.


Partneři: