Fond při naší nadaci si může založit každý.


Základní charakteristika fondu

Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky firmy JOTUN CZECH a.s. za účelem jejich následného využití k podpoře nejrůznějších obecně prospěšných projektů.

Svých cílů fond dosahuje prostřednictvím udělování nadačních příspěvků, které jsou v souladu s grantovou politikou fondu.

Vkladatel do fondu může být výhradně firma JOTUN CZECH a.s.


Partneři: