Fond při naší nadaci si může založit každý.


Fond Miroslava Dušánka

Rodina Miroslava Dušánka, nevidomého, který i přes svůj handicap dokázal žít plnohodnotným životem, se rozhodla uctít jeho památku založením dobročinného fondu. Z fondu Miroslava Dušánka půjdou každoročně prostředky na pomoc lidem se zrakovým postižením.


Partneři: