Fond při naší nadaci si může založit každý.


Fond NIF

Fond NIF je základním stavebním kamenem naší nadace. Vznikl a je tvořen výhradně příspěvky z Nadačního investičního fondu (NIF). Ten byl  zřízen zákonem v roce 1991 rozhodnutím České národní rady, která se zavázala, že 1% z výnosů druhé vlny kupónové privatizace bude určeno na podporu neziskového sektoru. V roce 1998 bylo rozhodnuto, že NIF bude rozdělen mezi vybrané české nadace. Vláda vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí příspěvku z NIF. Naše nadace v obou výběrových řízeních uspěla a obdržela z NIF celkem 36 752 150 Kč vložených do nadačního jmění naší nadace.

To je v tuto chvíli uloženo ve dvou investičních nástrojích a to v Balancovaném fondu nadací a Fondu korporátních dluhopisů ČP Invest. Výnosy z těchto dvou fondů jsou následně rozdělovány v rámci Otevřeného grantového fondu.  


Partneři: