Fond při naší nadaci si může založit každý.


Základní charakteristika fondu

Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky zakladatelky fondu případně dalších právnických a fyzických osob, které respektují poslání fondu, za účelem jejich využití k podpoře nejrůznějších obecně prospěšných projektů na poli vzdělávání učitelů základních a středních škol.


Partneři: