Fond při naší nadaci si může založit každý.


Jak zažádat o příspěvek z fondu

Pro Fond jsou pravidelně veřejně vyhlašována Otevřená grantová kola a to obvykle v období I. a IV. čtvrtletí daného roku.

Žádat o nadační příspěvek mohou neformální občanské iniciativy a následující typy neziskových organizací registrované v ČR:

  • nevládní neziskové organizace: občanská sdružení/spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadační fondy a nadace, a to za předpokladu, že nejméně 80% žádaného příspěvku rozdělí dalším subjektům, a církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby;
  • příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji;
  • veřejné vysoké školy;
  • obce do 2000 obyvatel.

O nadační příspěvek je možné se ucházet do úterý 2. října 2017 v rámci výzvy k předkládání projektů do 30. otevřeného grantové kola programu "Lidé a místo - budování vztahu k místu", "Lidé s lidmi - budování lidské vzájemnosti" a "Lidé k budoucnosti - směřování k dlouhodobé udržitelnosti". Bližší informace k předkládání žádostí o finanční podporu naleznete zde.


Partneři: