Fond při naší nadaci si může založit každý.


Oblasti podpory fondu

V rámci Otevřeného grantového fondu jsou pravidelně podporovány projekty zapadající do některého z níže uvedených programových pilířů...

Programový pilíř I.
Lidé a místo - Posilování vztahu k místu

Programový pilíř II.
Lidé s lidmi - Budování lidské vzájemnosti - pro tuto oblast bude vyhlášená výzva k předkládání žádostí v srpnu 2015.

Programový pilíř III.
Lidé k budoucnosti - Směřování k dlouhodobé udržitelnosti - pro tuto oblast bude vyhlášená výzva k předkládání žádostí v srpnu 2015.

... zároveň však realizovaných na území okresů...

  • Děčín
  • Litoměřice
  • Teplice
  • Ústí nad Labem

Partneři: