Fond při naší nadaci si může založit každý.


Přehled podpořených projektů z fondu

29. otevřené grantové kolo

Do 29. otevřeného grantového kola zaměřeného na podporu veřejně prospěšných projektů přispívajících k budování vztahu k místu, budování lidské vzájemnosti a směřující k dlouhodobé udržitelnosti bylo ke dni uzávěrky 29. září 2016 přihlášeno celkem 55 žádostí o nadační příspěvek
v celkové výši 2 097 173 Kč.

Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila celkem 21 projektů neziskových organizací v celkové výši  609 999 Kč. Maximální výše podpory dosahovala 50 000 Kč na jeden projekt.

Cílem 29. otevřeného grantového kola bylo v rámci pilíře "Lidé a místo – posilování vztahu k místu" přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných. Věříme totiž, že „když budeme mít rádi své místo, budeme o ně pečovat, starat se o ně, pak bude místo žít a vzkvétat“.

V rámci pilíře "Lidé s lidmi - Budování lidské vzájemnosti" přispět k posilování mravních hodnot a odpovědnosti jednotlivce, rozvoji místní občanské angažovanosti, budování dobrých mezilidských a sousedských vztahů a ke snižování sociálního napětí. Věříme totiž, že „když se budeme chovat slušně a odpovědně a půjdeme druhým příkladem, pak prolomíme pasivitu a lhostejnost ostatních, kteří se postupně přidají, a společně se nám povede zlepšovat naše mezilidské vztahy a posilovat sousedskou vzájemnost.“

V rámci pilíře "Lidé k budoucnosti – Směřování k dlouhodobé udržitelnosti" bylo cílem přispět k zdravému růstu a přípravě mladé generace pro aktivní život, k možnostem jejího perspektivního pracovního uplatnění, rozvíjet inovace a spolupráci v rámci osobního rozvoje a podporovat koncepční, odborná a dlouhodobě udržitelná řešení problémů. Věříme totiž, že „když se otevřeme novým inspiracím, dovednostem a trendům, dáme perspektivu mladým a budeme přistupovat citlivě a s rozmyslem k sobě, společnosti i životnímu prostředí, pak přispějeme k prosperitě a dlouhodobé udržitelnosti naší komunity.“

Zaměření grantového kola vzešlo z výstupů analýzy "100 problémů - 100 příležitostí pro ústecký region" a je součástí nového grantového rámce Ústecké komunitní nadace.

Finanční prostředky pro 29. otevřené grantové kolo pocházejí z darů společností AIR PRODUCTS spol. s r.o., Black & Decker (Czech) s.r.o., CENTROPOL ENERGY a.s., JOTUN CZECH a.s. a darů dalších místních dárců.

Projekty budou realizovány v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017.

Seznam podpořených projektů naleznete zde.

28. otevřené grantové kolo

Do 28. otevřeného grantového kola zaměřeného na podporu veřejně prospěšných projektů přispívajících k budování lidské vzájemnosti a směřující k dlouhodobé udržitelnosti bylo ke dni uzávěrky 29. září 2015 přihlášeno celkem 36 žádostí o nadační příspěvek v celkové výši 1 306 906 Kč.

Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila
celkem 19 projektů neziskových organizací v celkové výši  507 624 Kč
. Maximální výše podpory dosahovala 50 000 Kč na jeden projekt.

Cílem 28. otevřeného grantového kola bylo v rámci pilíře "Lidé s lidmi - Budování lidské vzájemnosti" přispět k posilování mravních hodnot a odpovědnosti jednotlivce, rozvoji místní občanské angažovanosti, budování dobrých mezilidských a sousedských vztahů a ke snižování sociálního napětí. Věříme totiž, že „když se budeme chovat slušně a odpovědně a půjdeme druhým příkladem, pak prolomíme pasivitu a lhostejnost ostatních, kteří se postupně přidají, a společně se nám povede zlepšovat naše mezilidské vztahy a posilovat sousedskou vzájemnost.“

V rámci pilíře "Lidé k budoucnosti – Směřování k dlouhodobé udržitelnosti" bylo cílem přispět k zdravému růstu a přípravě mladé generace pro aktivní život, k možnostem jejího perspektivního pracovního uplatnění, rozvíjet inovace a spolupráci v rámci osobního rozvoje a podporovat koncepční, odborná a dlouhodobě udržitelná řešení problémů. Věříme totiž, že „když se otevřeme novým inspiracím, dovednostem a trendům, dáme perspektivu mladým a budeme přistupovat citlivě a s rozmyslem k sobě, společnosti i životnímu prostředí, pak přispějeme k prosperitě a dlouhodobé udržitelnosti naší komunity.“

Zaměření grantového kola vzešlo z výstupů analýzy "100 problémů - 100 příležitostí pro ústecký region" a je součástí nového grantového rámce Ústecké komunitní nadace.

Finanční prostředky pro 28. otevřené grantové kolo pocházejí z darů společností AIR PRODUCTS spol. s r.o., Black & Decker (Czech) s.r.o., CENTROPOL ENERGY a.s., Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. a darů dalších místních dárců.

Projekty budou realizovány v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.

Seznam podpořených projektů naleznete zde.

27. otevřené grantové kolo

Do 27. otevřeného grantového kola zaměřeného na podporu veřejně prospěšných projektů přispívajících k posilování vztahu k místu bylo ke dni uzávěrky 26. března 2015 přihlášeno celkem 31 žádostí o nadační příspěvek v celkové výši 1 138 850 Kč.

Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila
celkem 8 projektů neziskových organizací v celkové výši  248 500 Kč
. Maximální výše podpory dosahovala 50 000 Kč na jeden projekt.

Cílem 27. otevřeného grantového kola bylo přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných. Věříme totiž, že „když budeme mít rádi své místo, budeme o ně pečovat, starat se o ně, pak bude místo žít a vzkvétat“. Zaměření grantového kola vzešlo z výstupů analýzy "100 problémů - 100 příležitostí pro ústecký region" a je součástí nového grantového rámce Ústecké komunitní nadace.

Finanční prostředky pro 27. otevřené grantové kolo pocházejí z Otevřené grantového fondu, Fondu Black & Decker, CDL SYSTEM, Jotun, Fondu Pavly a Pavla Redlichových, NYYLO a Fondu Terezky a Sáry.

Projekty budou realizovány v období od 1. července 2015 do 30. června 2016.

Seznam podpořených projektů naleznete zde.

26. otevřené grantové kolo

Do 26. otevřeného grantového kola zaměřeného na podporu veřejně prospěšných projektů přispívajících k budování lidské vzájemnosti a směřující k dlouhodobé udržitelnosti bylo ke dni uzávěrky 29. září 2014 přihlášeno celkem 46 žádostí o nadační příspěvek v celkové výši 1 664 242 Kč.

Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila
celkem 13 projektů neziskových organizací v celkové výši  425 000 Kč
. Maximální výše podpory dosahovala 50 000 Kč na jeden projekt.

Cílem 26. otevřeného grantového kola bylo v rámci pilíře "Lidé s lidmi - Budování lidské vzájemnosti" přispět k posilování mravních hodnot a odpovědnosti jednotlivce, rozvoji místní občanské angažovanosti, budování dobrých mezilidských a sousedských vztahů a ke snižování sociálního napětí. Věříme totiž, že „když se budeme chovat slušně a odpovědně a půjdeme druhým příkladem, pak prolomíme pasivitu a lhostejnost ostatních, kteří se postupně přidají, a společně se nám povede zlepšovat naše mezilidské vztahy a posilovat sousedskou vzájemnost.“

V rámci pilíře "Lidé k budoucnosti – Směřování k dlouhodobé udržitelnosti" bylo cílem přispět k zdravému růstu a přípravě mladé generace pro aktivní život, k možnostem jejího perspektivního pracovního uplatnění, rozvíjet inovace a spolupráci v rámci osobního rozvoje a podporovat koncepční, odborná a dlouhodobě udržitelná řešení problémů. Věříme totiž, že „když se otevřeme novým inspiracím, dovednostem a trendům, dáme perspektivu mladým a budeme přistupovat citlivě a s rozmyslem k sobě, společnosti i životnímu prostředí, pak přispějeme k prosperitě a dlouhodobé udržitelnosti naší komunity.“

Zaměření grantového kola vzešlo z výstupů analýzy "100 problémů - 100 příležitostí pro ústecký region" a je součástí nového grantového rámce Ústecké komunitní nadace.

Finanční prostředky pro 26. otevřené grantové kolo pocházejí z výnosů příspěvku Nadačního investičního fondu, z daru společnosti darů společností AIR PRODUCTS spol. s r.o., Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. a darů dalších místních dárců.

Projekty budou realizovány v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.

Seznam podpořených projektů naleznete zde.

25. otevřené grantové kolo

Do 25. otevřeného grantového kola zaměřeného na podporu veřejně prospěšných projektů přispívajících k posilování vztahu k místu bylo ke dni uzávěrky 27. března 2014 přihlášeno celkem 34 žádostí o nadační příspěvek v celkové výši 1 233 800 Kč.

Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila
celkem 13 projektů neziskových organizací v celkové výši  372 300 Kč
. Maximální výše podpory dosahovala 50 000 Kč na jeden projekt.

Cílem 25. otevřeného grantového kola bylo přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných. Věříme totiž, že „když budeme mít rádi své místo, budeme o ně pečovat, starat se o ně, pak bude místo žít a vzkvétat“. Zaměření grantového kola vzešlo z výstupů analýzy "100 problémů - 100 příležitostí pro ústecký region" a je součástí nového grantového rámce Ústecké komunitní nadace.

Finanční prostředky pro 25. otevřené grantové kolo pocházejí z výnosů příspěvku Nadačního investičního fondu, z daru společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s. a Fondu CENTROPOL - Energie pomáhá a darů dalších místních firem a jednotlivců.

Projekty budou realizovány v období od 1. července 2014 do 30. června 2015.

Seznam podpořených projektů naleznete zde.

24. otevřené grantové kolo

Do 24. otevřeného grantového kola zaměřeného na podporu veřejně prospěšných projektů přispívajících k budování lidské vzájemnosti a směřující k dlouhodobé udržitelnosti bylo ke dni uzávěrky 30. září 2013 přihlášeno celkem 38 žádostí o nadační příspěvek v celkové výši 1 229 076 Kč.

Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila celkem 14 projektů neziskových organizací v celkové výši  365 800 Kč. Maximální výše podpory dosahovala 50 000 Kč na jeden projekt.

Cílem 24. otevřeného grantového kola bylo v rámci pilíře "Lidé s lidmi - Budování lidské vzájemnosti" přispět k posilování mravních hodnot a odpovědnosti jednotlivce, rozvoji místní občanské angažovanosti, budování dobrých mezilidských a sousedských vztahů a ke snižování sociálního napětí. Věříme totiž, že „když se budeme chovat slušně a odpovědně a půjdeme druhým příkladem, pak prolomíme pasivitu a lhostejnost ostatních, kteří se postupně přidají, a společně se nám povede zlepšovat naše mezilidské vztahy a posilovat sousedskou vzájemnost.“

V rámci pilíře "Lidé k budoucnosti – Směřování k dlouhodobé udržitelnosti" bylo cílem přispět k zdravému růstu a přípravě mladé generace pro aktivní život, k možnostem jejího perspektivního pracovního uplatnění, rozvíjet inovace a spolupráci v rámci osobního rozvoje a podporovat koncepční, odborná a dlouhodobě udržitelná řešení problémů. Věříme totiž, že „když se otevřeme novým inspiracím, dovednostem a trendům, dáme perspektivu mladým a budeme přistupovat citlivě a s rozmyslem k sobě, společnosti i životnímu prostředí, pak přispějeme k prosperitě a dlouhodobé udržitelnosti naší komunity.“

Zaměření grantového kola vzešlo z výstupů analýzy "100 problémů - 100 příležitostí pro ústecký region" a je součástí nového grantového rámce Ústecké komunitní nadace.

Finanční prostředky pro 24. otevřené grantové kolo pocházejí z výnosů příspěvku Nadačního investičního fondu, darů společností AIR PRODUCTS spol. s r.o., Black & Decker (Czech), s. r. o. a Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. a darů dalších místních dárců.

Projekty budou realizovány v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

Seznam podpořených projektů naleznete zde.

Mimořádný grantový program "Povodně 2013"

Do 23. otevřeného grantového kola zaměřeného na zmírňování dopadů a následků povodní z června roku 2013 na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem a zároveň na podporu preventivních opatření směřující ke snížení hrozby a následků budoucích povodní bylo ke dni uzávěrky
9. července 2013 přihlášeno celkem 18 žádostí o nadační příspěvek v celkové výši 633 024 Kč.

Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila
celkem 10 projektů neziskových organizací v celkové výši  320 000 Kč
. Maximální výše podpory dosahovala 40 000 Kč na jeden projekt.

Finanční prostředky pro 23. otevřené grantové kolo pocházejí z výnosů příspěvku Nadačního investičního fondu, z darů společností Heineken Česká republika, a.s., Jotun Powder Coatings (CZ), a.s. a dalších místních firem a jednotlivců.

Projekty budou realizovány v období od 1. srpna 2013 do 31. prosince 2013.

Seznam podpořených projektů naleznete zde.

22. otevřené grantové kolo

Do 22. otevřeného grantového kola zaměřeného na podporu veřejně prospěšných projektů přispívajících k posilování vztahu k místu bylo ke dni uzávěrky 28. března 2013 přihlášeno
celkem 67 žádostí o nadační příspěvek v celkové výši 2 527 683 Kč.

Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila
celkem 16 projektů neziskových organizací v celkové výši  450 080 Kč
. Maximální výše podpory dosahovala 50 000 Kč na jeden projekt.

Cílem 22. otevřeného grantového kola bylo přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných. Věříme totiž, že „když budeme mít rádi své místo, budeme o ně pečovat, starat se o ně, pak bude místo žít a vzkvétat“. Zaměření grantového kola vzešlo z výstupů analýzy "100 problémů - 100 příležitostí pro ústecký region" a je součástí nového grantového rámce Ústecké komunitní nadace.

Finanční prostředky pro 22. otevřené grantové kolo pocházejí z výnosů příspěvku Nadačního investičního fondu, z daru společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s. a dobročinného FONDU CENTROPOL, darů společností ENVIROCONT s.r.o., Surgipa Medical, spol. s r.o. a dalších místních firem a jednotlivců.

Projekty budou realizovány v období od 1. července 2013 do 30. června 2014.

Seznam podpořených projektů naleznete zde.

21. otevřené grantové kolo

Do 21. otevřeného grantového kola zaměřeného na podporu veřejně prospěšných projektů malých a začínajících neziskových organizací bylo přihlášeno celkem 73 žádostí o nadační příspěvek v celkové požadované hodnotě 1 375 897 Kč.

Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila
celkem 20 projektů neziskových organizací v celkové výši  353 800 Kč
.

Z celkového počtu přijatých projektů čtyři nevyhověly formálně-technickým požadavkům pro příjem žádostí o nadační příspěvek a byly z výběrového řízení vyloučeny.

Finanční prostředky pro 21. otevřené grantové kolo pocházejí z výnosů příspěvku Nadačního investičního fondu, z darů společností Jotun Powder Coatings (CZ) a.s., která se stala pro toto grantové kolo generálním partnerem, Black & Decker (Czech) s.r.o., Envirocont s.r.o. a dalších místních firem a jednotlivců.

Projekty budou realizovány v období od 1. července 2012 do 30. června 2013.

Seznam podpořených projektů naleznete zde.

20. otevřené grantové kolo

Do 20. otevřeného grantového kola bylo přihlášeno celkem 47 žádostí o nadační příspěvek v celkové požadované hodnotě 1 777 798 Kč. Jednalo se o projekty neziskových organizací, jejichž záměrem je realizovat své veřejně prospěšné aktivity v roce 2012 na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila
celkem 15 projektů neziskových organizací v celkové výši  387 168 Kč
.

Z celkového počtu přijatých projektů dva nevyhověly formálně-technickým požadavkům pro příjem žádostí o nadační příspěvek a byly z výběrového řízení vyloučeny. Ze zbylých 45 projektů přijatých k hodnocení postoupilo do II. závěrečné fáze hodnocení 33 projektů.

Finanční prostředky pro 20. otevřené grantové kolo pocházejí z výnosů příspěvku Nadačního investičního fondu, z darů společností Jotun Powder Coatings (CZ) a.s., která se stala pro toto grantové kolo generálním partnerem, Black & Decker (Czech) s.r.o., Surgipa Medical, spol.s r.o., GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. a Envirocont s.r.o. a dalších místních firem a jednotlivců.

Projekty budou realizovány v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012.

Seznam podpořených projektů naleznete zde.

19. otevřené grantové kolo

Do 19. otevřeného grantového kola zaměřeného na podporu veřejně prospěšných projektů malých a začínajících neziskových organizací bylo přihlášeno celkem 60 žádostí o nadační příspěvek v celkové požadované hodnotě 1 097 888 Kč. Jednalo se o projekty neziskových organizací, jejichž záměrem je  realizovat  své  maximálně jednoleté veřejně prospěšné aktivity od poloviny roku 2011 na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila celkem 11 projektů neziskových organizací v celkové výši  201 624 Kč.

Z celkového počtu projektů jeden nevyhověl formálně-technickým požadavkům pro příjem žádostí o nadační příspěvek a byl z výběrového řízení vyloučen.

Finanční prostředky pro 19. otevřené grantové kolo pocházejí z výnosů Nadačního investičního fondu,  z darů společností Black & Decker (Czech) s. r. o., která se stala pro toto grantové kolo generálním partnerem, Surgipa Medical, spol. s r.o. a dalších místních firem a jednotlivců.

Projekty budou realizovány v období od 1. července 2011 do 30. června 2012.

Seznam podpořených projektů naleznete zde.

18. otevřené grantové kolo

Do 18. otevřeného grantového kola bylo přihlášeno celkem 95 žádostí o nadační příspěvek v celkové požadované hodnotě 3 541 903 Kč. Jednalo se o projekty neziskových organizací, jejichž záměrem je realizovat své veřejně prospěšné aktivity v roce 2010 na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.
Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila celkem 23 projektů neziskových organizací v celkové výši 710 000 Kč.

Z celkového počtu projektů sedm nevyhovělo formálně-technickým požadavkům pro příjem žádostí o nadační příspěvek a byly z výběrového řízení vyloučeny. Ze zbylých 88 projektů přijatých k hodnocení postoupilo do II. závěrečné fáze vyhodnocování 51 projektů.

Finanční prostředky pro 18. otevřené grantové kolo pocházejí z výnosů příspěvku Nadačního investičního fondu, z darů společností Black & Decker (Czech) s.r.o., Surgipa Medical, spol. s r.o. a Envirocont s.r.o. a dalších místních firem a jednotlivců.

Realizační období: od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011.

Seznam podpořených projektů naleznete zde.

17. otevřené grantové kolo

Do 17. otevřeného grantového kola zaměřeného na podporu veřejně prospěšných projektů malých a začínajících neziskových organizací bylo přihlášeno celkem 63 žádostí o nadační příspěvek v celkové požadované hodnotě 1 200 978 Kč. Jednalo se o projekty neziskových organizací, jejichž záměrem je  realizovat  své  maximálně jednoleté veřejně prospěšné aktivity od poloviny roku 2010 na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.
Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila celkem
17 projektů
neziskových organizací v celkové výši  312 890 Kč.

Z celkového počtu projektů jeden nevyhověl formálně-technickým požadavkům pro příjem žádostí o nadační příspěvek a byl z výběrového řízení vyloučen.

Finanční prostředky pro 17. otevřené grantové kolo pocházejí z výnosů Nadačního investičního fondu a z daru společnosti Heineken Česká republika. 

Realizační období: od 1. července 2010 do 30. června 2011

Kompletní seznam podpořených projektů najdete zde.

16. otevřené grantové kolo

Do 16. otevřeného grantového kola zaměřeného na podporu udržitelnosti veřejně prospěšných aktivit malých a začínajících neziskových organizací bylo přihlášeno celkem 59 žádostí o nadační příspěvek v celkové požadované hodnotě 1 101 901 Kč. Jednalo se o projekty neziskových organizací, jejichž záměrem je realizovat své veřejně prospěšné aktivity v roce 2010 na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila
celkem 28 projektů neziskových organizací v celkové výši  493 840 Kč
.

Finanční prostředky pro 16. otevřené grantové kolo pocházejí z výnosů Nadačního investičního fondu a z darů místních firem a jednotlivců.

Realizační období: od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010

Kompletní seznam podpořených projektů najdete zde.

15. otevřené grantové kolo

Do 15. otevřeného grantového kola bylo přihlášeno celkem 79 žádostí o nadační příspěvek v celkové požadované hodnotě 3 128 708 Kč. Jednalo se o projekty neziskových organizací, jejichž záměrem je  realizovat  své veřejně prospěšné aktivity v roce 2009 v oblasti Euroregionu Labe, respektive na území bývalých okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.
Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila celkem
17 projektů neziskových organizací v celkové výši  350 000 Kč.

Finanční prostředky pro 15. otevřené grantové kolo pocházejí z výnosů Nadačního investičního fondu a z darů místních firem a jednotlivců.

Realizační období: od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

Kompletní seznam podpořených projektů najdete zde.


Partneři: