Fond při naší nadaci si může založit každý.


Seznam podpořených projektů 22. otevřeného grantového kola

Moje obec, můj kraj, můj domov

Klub českých turistů Krásná Lípa (20 000 Kč)
Obnova muzea turistiky v Krásné Lípě, místa k setkávání
Podpora myšlenky zřízení muzea turistiky Šluknovska v Krásné Lípě, jehož důležitým startovním impulzem, a zároveň prvními kroky na cestě k jeho realizaci, bude pořízení potřebné stavebně-projektové dokumentace.

Kruh přátel muzea Varnsdorf - zájmový spolek (38 000 Kč)
Muzeum do ulic

Podpora iniciativy přátel dlouhodobě zavřeného varnsdorfského muzea, jež mají v záměru ukázat veřejnosti netradiční formou v ulicích nejzajímavější muzejní exponáty a tím ji zaujmout a vyvolat diskusi o potřebě jeho opravy a znovuotevření pro veřejnost.

LEVIL (50 000 Kč)
Hezký kabát pro obnovenou studnu

Příspěvek na dokončení výstavby repliky dřevěného přístřešku vybudovaného svépomocně místními obyvateli Střížovic na návsi v místě bývalé barokní studny.

Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec - příspěvková organizace (12 000 Kč)
"Příroda nás učí"    

Podpora environmentálně-vzdělávacích aktivit pro předškolní děti z Ústecka s prvky lesní pedagogiky ve stylu „příroda nás učí“.

Občanské sdružení pod Studencem (19 880 Kč)
Obnova cestního kříže (1882) v Horní Lísce/Česká Kamenice

Obnova cestního kříže ve vísce na Českokamenicku s cílem zachovat tuto památku pro další generace, udržet historický kolorit míst, která již byla téměř zapomenuta a podpořit sounáležitost obyvatel s krajinou a místem, kde žijí.

Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn (50 000 Kč)
DOLSKÝ MLÝN

Podpora renovace objektů turisticky atraktivní kulturní památky Dolského mlýna situovaného v srdci Českého Švýcarska, o jehož záchranu se stará početná a stále narůstající skupina dobrovolníků, kterým není lhostejný osud místního historického dědictví.

Sdružení na podporu pěstounských rodin - PAMPELIŠKA, o. s. (17 600 Kč)
S písničkou za čistější les

Podpora celoročního pásma zážitkových aktivit pro děti z Podsedic a okolí umožňujících jim poznat místní přírodu Českého středohoří a seznámit se v praxi nenásilnou formou s tématikou ekologické výchovy.

Sdružení rodičů a přátel dětí Tisá, OS (14 600 Kč)
Historický průvodce obce Tisá

Příspěvek na zajištění pásma veřejných besed a venkovních Info-panelů s cílem prezentovat za účasti pamětníků a historiků obec Tisou i jako místo s významnou historií podílející se na utváření kaleidoskopu dějin soužití Čechů a Němců v oblasti Sudet v průběhu 19. a 20. století.

Svaz c.k.vojenských vysloužilců zemí Koruny české (28 000 Kč)
Obnova parčíku s pomníkem padlých rodáků

Obnova zaniklého parčíku s pomníkem padlým z první světové války v obci Rožany na Šluknovsku, kterou se místní občanské sdružení snaží dosáhnout obnovy památek tohoto, kdysi multikulturního a naprosto specifického regionu tak, aby nám i následujícím generacím připomínaly těsné soužití Čechů a Němců v této oblasti.

Naše obec - naše věc

Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. (12 000 Kč)
Komunitní projednávání problémů v Úštěku  
 
Podpora dialogu o veřejném prostoru s cílem nastartovat intenzivnější zapojení místní mládeže a dalších obyvatel z města Úštěk do dění v jejich městě a umožnit jim podílet se na rozhodování o jeho dalším rozvoji.

Ústím na kole, o.s. (20 000 Kč)
Navrhněte stojan!

Podpora společné iniciativy občanského sdružení Ústím na kole a magistrátu města Ústí n/L. usilující o doplnění veřejného prostoru o atraktivní, funkční, zároveň kvalitní cyklostojan pro  ústecké hlavního nádraží, jež by vzešel z veřejné architektonicko-designové soutěže, a to vše v duchu hesla „na kole na vlak“.

Váš Střekov (20 000 Kč)
Budoucnost Střekova je v našich rukou!

Podpora cyklu akcí usilujících o vytvoření prostoru pro diskusi mezi zástupci veřejnosti, odborníky a politiky s cílem zapojit občany městské části Střekov do procesu plánování a navrhování místních změn a posílit tak jejich zodpovědnost za její budoucí rozvoj.

Tady to žije

"Chvojensko" (30 000 Kč)
V Lučňáku na Plácku to žije a bude žít!    

Příspěvek na vybudování přírodního altánu s podiem, který bude zhotoven svépomocí místních obyvatel v centru obce Luční Chvojno a sloužit k setkávání všech generací v příhodném a bezpečném prostoru, jež místní občané již několik let průběžně společně budují.

"Pro kompot" (28 000 Kč)
Umělecky architektonický výstavní prostor Pop up

Příspěvek na realizaci výstavního projektu pohybujícího se na pomezí volného umění a architektury a vznikajícího v budově bývalých veřejných záchodků v oblasti labského nábřeží na Střekově. Přetvářením této budovy chce místní sdružení umělců nabádat k dialogu o proměně veřejného prostoru a přehodnocení chápání architektury jako něčeho, co je z podstaty neovlivnitelné a neřešitelné, do čeho nelze zasáhnout.

POHIP.COM o.s. (40 000 Kč)
Revitalizace víceúčelových prostor - skateboardová hala, zkušebny, fotoateliér, místo pro pořádání kulturních akcí

Podpora tvůrčí iniciativy komunity mladých teplických skateboardových a hudebních nadšenců o svépomocnou renovaci prostor pro výstavy, zkoušky a skateboarding v hudebním clubu “Božák” v Teplicích.

YMCA v Ústí nad Labem (50 000 Kč)
Zeleň místo asfaltu - 1.etapa

Podpora svépomocné místní iniciativy o proměnu neudržovaného asfaltového plácku ve víceúčelové hřiště na ústeckém sídlišti ve Vinařské ulici. Cílem I. etapy je vytvořit odpočinkovou zónu sloužící jako prostor pro relaxaci místních obyvatel a setkávání se sousedy.


Partneři: