Fond při naší nadaci si může založit každý.


Seznam podpořených projektů 26. otevřeného grantového kola

„Lidé s lidmi - Budování lidské vzájemnosti“

Budu dobrý, buďme dobří

Člověk v tísni, o.p.s. (49 000 Kč)
Jeden svět 2015 v Ústí nad Labem - Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech
Příspěvek na realizaci 16. ročníku festivalu filmů o lidských právech v Ústí n/L. s cílem oslovit mladé lidi a formou dokumentů jim představit zásadní sociální a politická témata a konkrétními příběhy inspirovat a posilovat ty, jež věří, že osobní občanská angažovanost může přinést skutečnou a pozitivní změnu pro rozvoj našeho regionu.

KČT ŠLUKNOV (50 000 Kč)
Více hlav, více nápadů, více pracovitých rukou v SEVERNÍM-KRÁLOVSTVÍ

Podpora vzniku ucelené okružní cyklo či mototuristické trasy krajem tzv. Severního Království okolo Šluknova s cílem jít jako členové Klubu českých turistů-nejstarší dobrovolnické organizace v Čechách příkladem ostatním a podpořit lokální ekonomiku této příhraniční oblasti.

Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn (50 000 Kč)
Dokončení fasády stáje

Podpora svépomocné renovace objektů turisticky atraktivní kulturní památky Dolského mlýna situovaného v srdci Českého Švýcarska, o jehož záchranu se stará stále narůstající skupina dobrovolníků, kterým není lhostejný osud místního historického dědictví.

Žijeme spolu

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích (20 544 Kč)
Besedy s menšinami v r. 2015

Příspěvek na realizaci pásma besed se zástupci ruské a německé menšiny připravovaného mladými studenty litoměřického gymnázia s cílem umožnění bližšího vzájemného poznání místní majority se zde žijícími menšinami vedoucího k odbourávání předsudků, respektování a lepšímu vzájemnému soužití.

Obec Hlinná (14 500 Kč)
My tu spolu mluvíme

Podpora zřízení míst pro setkávání v obci a pásma společenských aktivit přispívajících k posílení sousedských vztahů s mottem "tam, kde spolu lidé mluví a jsou ochotni si naslouchat, tam se snáz překonávají nedorozumění a řeší i problémy táhnoucí se neutěšeně mnoho let".

Romské sdružení „Indigo Děčín" (27 000 Kč)
Společná práce, společná radost

Podpora iniciativy romského sdružení „Indigo" o svépomocnou úpravu okolí školy a okolí domů na sídlišti v Boleticích nad Labem s cílem zapojit postupně romské rodiny do péče o své okolí a posílit jejich komunitní cítění a následně i komunitní práci.

Sdružení pro spolupráci se Základní školou při Biskupském gymnáziu v Bohosudově - „Klíček“ (27 256 Kč)
HUDBA SBLIŽUJE

Podpora pásma hudebních vystoupení pro veřejnost nacvičených aktivní skupinou mladých hudebníků z Teplicka s cílem vnést do měst na Teplicku život, čilý ruch a vymanění se ze stereotypu všedních dnů.

Spolek LiPen (18 000 Kč)
SOUSEDI

Podpora pásma besed nejen pro litoměřické seniory z klubu aktivního stáří s podtitulem „Známe své sousedy?“ s cílem posílit setkávání místních lidí a ukázat jim, že stáří není překážkou k angažovanosti a že i ve svém úctyhodném věku mají stále co svému okolí nabídnout a být společnosti prospěšní.

Tělocvičná JEDNOTA SOKOL Ústí nad Labem (29 700 Kč)
Každý chvilku tahá pilku, aneb opravme si svou tělocvičnu

Podpora dobrovolné iniciativy ústeckých členů Sokola, tzn. rodičů a dětí o opravu a vylepšení tělocvičny v Tyršově domě v Ústí nad Labem s dílčím cílem podpořit i vzájemné setkávání rodin a lidí více generací a udržení komunity místního Sokola a jeho tradičních hodnot.

Základní škola Trmice, Tyršova 482 (12 000 Kč)
Zmizelí Langweilovi?

Podpora projektu seznamujícího atraktivními metodami (animovaný film a putovní výstava) mladé lidi s příběhy a osudy členů židovské rodiny, žijící před 2. světovou válkou v Ústeckém regionu. Cílem je u dětí ze ZŠ z Ústeckého kraje podnítit nejen zájem o reflexi dějin, ale také ukázat paralelu se současností, vzbudit zájem o současná společensky naléhavá témata, podpořit jejich občanskou angažovanost, rozvíjet jejich schopnost a cit rozlišovat dobro a zlo, vnímat a tolerovat jiné názory, poznat a přijmout důležité hodnoty a zabránit tak radikalizaci mladých lidí pramenící z neznalosti, nedostatku informací a zažívaných projevů nesnášenlivosti a netolerance, kterými jsou ve svém bezprostředním okolí svědky.

„Lidé k budoucnosti – Směřování k dlouhodobé udržitelnosti“

Mladým otevřeno

FidoDido, o.s. (47 000 Kč)
Zapoj se s námi!

Jsou mladí, vyrůstají v sociálně vyloučených lokalitách v Ústí, kde nemají možnost seberealizace a okolí na ně nahlíží jako na „problémové, co dělají nepořádek“. Díky podpoře projektu dostanou příležitost a spoluzodpovědnost zorganizovat si pro sebe a své vrstevníky svépomocně pásmo hudebních a sportovních aktivit s cílem dát jim šanci pocítit, že i oni mohou věci kolem sebe měnit a ukázat, že je toho dost, čím mohou život zpříjemnit sobě i sousedům.

Sdružení pro spolupráci se Základní školou při Biskupském gymnáziu v Bohosudově - ,,Klíček´“ (30 000 Kč)
DEN V KŮŽI DOSPĚLÁKA

45 žáků a studentů ze ZŠ a Gymnázia v Bohosudově vymění na jeden den školní lavice za běžný pracovní den dospělého, dostanou se na stáž do mateřských center, družiny, muzea, knihovny či na úřad a své zážitky pak budou sdílet na závěrečné žákovské konferenci spolu se svými rodiči a učiteli. Proč? Cílem je dát mladým možnost „osahat si a prožít“ reálný svět, který znají jen zprostředkovaně, uvědomit si, co obnáší jaké povolání a zorientovat se ještě před rozhodnutím o jejich další budoucnosti na současném trhu práce.

TOOCAN HELP o.p.s. (50 000 Kč)
Zdravý životní styl s Dětským parlamentem Úštěk

Podpora začínající mládežnické iniciativy vystupující pod hlavičkou Dětský parlament Úštěk v řešení problémů místního regionu, mezi které aktuálně patří i rozmach konzumace návykových látek u dětí (kouření, marihuana), obezita a nedostatek pohybu. Cílem projektu je upozornit formou besed pro veřejnost i žáky místní ZŠ a dalších doprovodných aktivit na nezdravé stereotypní chování místních občanů, motivovat je k práci na sobě, a zároveň vychovávat mladé lidi k většímu zapojení do veřejného dění, k budování jejich vztahu a spoluodpovědnosti za místo, kde žijí.


Partneři: