Fond při naší nadaci si může založit každý.


Seznam podpořených projektů 27. otevřeného grantového kola

Moje obec, můj kraj, můj domov

"Chvojensko" (20 000 Kč)
Kříž při odbočce na Nakléřov - II.etapa – reastaurování litinového kříže

Předmětem projektu je II.etapa restaurování jedinečné památky - Liboucheckého kříže při odbočce na Nakléřov a na to navazující osvětová činnost – setkání s veřejností na téma „Památky – nepamátky v našem regionu“.

MAS Labské skály, z.s. (50 000 Kč)
Obnova kříže patronů Knínic sv. Petra a Pavla     

Předmětem projektu je zapojení místní komunity do realizace záchrany kriticky ohrožené památky místního významu kříže patronů Knínic sv. Petra a Pavla.

Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn (38 000 Kč)
Historie vepsaná do kamene

Oprava kamenných náhrobků ve Všemilech je nedílnou součástí záměru postupné záchrany bývalého hřbitova původních obyvatel obce s cílem vytvořit důstojné pietní místo, jako připomínku těsného soužití Čechů a Němců v oblasti Sudet. Je důležitým aspektem k navázání na historii našeho kraje a prohlubování zájmu o místo kde žijeme. Současně posiluje zodpovědnost místních za stav památek, zájem o jejich ochranu a zachování i pro budoucí generace.

Tady to žije

"Kaplička" (39 000 Kč)
Kaplička
Opravou kapličky z první poloviny 19. století vytvořit místo společného setkávání obyvatel Nového Hraběcí, ale také turistů a dalších návštěvníků této části okresu Děčín. Místní kaplička již několik let slouží jako symbol a místo pro společná setkávání, pořádání půlnočních mší apod. Stavba je odsvěcená, nejedná se o kulturní památku, ale má význam pro místní obyvatele, byť ne původní.

Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. (10 500 Kč)
Místo setkávání a tvoření – altán pro venkovní činnosti
Projekt se zaměřuje především na rozvoj praktických dovedností (manuálních) s cílem seznámit žáky střední školy s uceleným postupem práce při výstavbě altánu. Tento praktický projekt je pro žáky vhodný, protože potřebují posílit především manuální zručnost než intelektuální dovednosti, ve kterých více selhávají. Altán bude po výstavbě sloužit i dalším zájmovým činnostem.

Činoherák Ústí, spolek (30 000 Kč)
Dotkni se divadla
Cílem projektu je vytvoření vzdělávacího programu na bázi volnočasové pedagogiky, který bude účastníky – především rodiny s dětmi a školní skupiny - seznamovat s činností divadla, jeho historií a prostory, nabídne jim prostor pro seberealizaci a zajímavé trávení volného času. Projekt má oživit ústeckou čtvrť Střekov a přitáhnout do ní život v době, kdy divadlo běžně nehraje.

Sbor dobrovolných hasičů (21 000 Kč)
Pojďme vybudovat ohniště
Obsahem projektu je společné vybudování osvětlení a ohniště s posezením na veřejném prostranství občany a členy SDH obce Chudoslavice. Realizací projektu chceme podpořit spolupráci a rozvoj mezilidských vazeb v obci mezi členy SDH a občany obce Chudoslavice.

Spolek de Mimo (40 000 Kč)
Bike park pro všechny!
Neformální skupina mladých lidí participujících na vytváření volnočasových a kulturních aktivit pro místní komunitu chce ukázat občanům obce Chlumec, že veřejný prostor patří jim a mohou ho dle potřeb měnit, tvarovat a přizpůsobovat tak, aby se v něm cítili dobře. Nedílnou součástí projektu bude úprava okolního prostoru kolem jezdecké dráhy sloužící pro setkávání, odpočinek, relaxaci a zábavu všem lidem z místní komunity. Na místě se vytvoří lavičky, ohniště, informační tabule obsahující detaily o projektu, sportu a provozní řád.


Partneři: