Fond při naší nadaci si může založit každý.


Základní charakteristika fondu

Otevřený grantový fond je základním fondem naší nadace. Jeho posláním je usilovat o naplňování poslání nadace v nejširším smyslu. Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky za účelem jejich následného využití k podpoře otevřených grantových kol a jednotlivých programů nadace.
Jedná se o fond otevřený všem dárcům.

Pro Fond jsou pravidelně veřejně vyhlašována Otevřená grantová kola a to obvykle v období I. a IV. čtvrtletí daného roku. 


Partneři: