Fond při naší nadaci si může založit každý.


Jak zažádat o příspěvek

Pro Vzdělávací fond HEURÉKA jsou každoročně vyhlašována otevřená grantová kola.

Kdo může podat žádost o nadační příspěvek:

  • Individuální vzdělávání: žádost podává fyzická osoba v pracovním poměru na pozici učitel na základní či střední škole v okresech Ústí nad Labem a Litoměřice.
  • Skupinové vzdělávání pedagogického sboru: žádost podává za právnickou osobu statutární zástupce základní či střední školy v okresech Ústí nad Labem a Litoměřice.

O nadační příspěvek je možné se ucházet do pátku 24. listopadu 2017 v rámci vyhlášeného
3. otevřeného grantového kola. Podrobné informace k aktuální výzvě pro předkládání žádostí o finanční podporu naleznete zde.


Partneři: