Fond při naší nadaci si může založit každý.


Oblasti podpory

Cílem programu je trvale přispívat ke vzdělávání učitelů základních a středních škol na Ústecku, tak aby své nabyté znalosti a zkušenosti využívali ve prospěch zkvalitnění a zatraktivnění výuky daných předmětů a podnítili tak zájem žáků a studentů o další studium.

Nadační příspěvek musí být použit v souladu s cílem programu a lze ho čerpat například na následující aktivity:

  • na úhradu vzdělávacích kurzů (např. jazykové, oborové);
  • na krátkodobé stáže i zahraniční, kde je možné čerpat prostředky např. na úhradu školného, dopravy, ubytování, stravy apod.;
  • k úhradě jiných doprovodných aktivit, služeb přímo či nepřímo, ale vždy prokazatelně přispívající ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky daných předmětů.

Aktivity, na které bude čerpán nadační příspěvek, by se měly konat zejména v době mimo výkon práce pro školu, tzn. zejména o prázdninách (hlavních, vedlejších), víkendech, odpoledne apod. Z programu není možné pořizovat jakékoliv materiální vybavení pro školy.


Partneři: