Fond při naší nadaci si může založit každý.


Přehled podpořených projektů z fondu

Přehled podpořených projektů z fondu v roce 2017

2. otevřené grantové kolo

Do 2. otevřeného grantového kola Vzdělávacího fondu HEURÉKA bylo k datu uzávěrky 25. listopadu 2016 přijato celkem 5 žádostí v celkové výši 39 250 Kč. Cílem grantového programu je, prostřednictvím vzdělávání učitelů základních a středních škol v okrese Ústí nad Labem a Litoměřice, zkvalitnit a zatraktivnit výuku a motivovat místní žáky a studenty k dalšímu studiu.

Tříčlenná hodnotící komise s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků a kvalitu samotných žádostí navrhla k podpoře všech pět vzdělávacích záměrů učitelů z Ústecka a Litoměřicka v celkové výši 36 750 Kč.

Vzdělávací aktivity učitelů budou realizovány v období od 1. února 2017 do 31. ledna 2018.

Anna Černohlávková, ZŠ a MŠ Povrly (4 300 Kč)
Příspěvek na vzdělávání učitele v oblasti metod rozvíjení matematické gramotnosti žáků dle Prof. M. Hejného.

Klára Dobošová, ZŠ a MŠ Povrly (3 600 Kč)
Příspěvek na vzdělávání učitele v oblasti metod rozvíjení matematické gramotnosti žáků dle Prof. M. Hejného.

Alena Magdalena Schnellyová, Svobodná základní škola, o.p.s., Terezín (10 000 Kč)
Příspěvek na další vzdělávání ve waldorfské pedagogice.

Veronika Slavíková, ZŠ Litoměřice Havlíčkova 32, Litoměřice (8 350 Kč)
Příspěvek na zajištění dalšího vzdělávání v oblasti metod výuky anglického jazyka.

Kateřina Szaffnerová, Svobodná základní škola, o.p.s., Terezín (10 500 Kč)
Příspěvek na další vzdělávání ve waldorfské pedagogice.

Přehled podpořených projektů z fondu v roce 2016

1. otevřené grantové kolo

Do 1. otevřeného grantového kola Vzdělávacího fondu HEURÉKA bylo k datu uzávěrky 27. listopadu 2015 přijato celkem 21 žádostí v celkové výši 205 720 Kč. Cílem grantového programu je, prostřednictvím vzdělávání učitelů základních a středních škol v okrese Ústí nad Labem, zkvalitnit a zatraktivnit výuku a motivovat místní žáky a studenty k dalšímu studiu.

Tříčlenná hodnotící komise s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků a kvalitu samotných žádostí navrhla k podpoře pět vzdělávacích záměrů učitelů z Ústecka v celkové výši 46 100 Kč.

Vzdělávací aktivity učitelů budou realizovány v období od 1. února 2016 do 31. ledna 2017.

Michal Bürgermeister, Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, p. o.
(13 700 Kč)

Příspěvek na vzdělávání učitele v oboru etické výchovy.

Dita Henzlová, Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o. (8 000 Kč)
Příspěvek na vzdělávání v oboru písemné a elektronické komunikace.

Ladislav Kovář, Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, p. o. (6 000 Kč)
Příspěvek na vzdělávací kurz v oblasti metod rozvíjení matematické gramotnosti žáků dle Prof. M. Hejného.

Martin Kyncl, Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. (9 250 Kč)
Příspěvek na vzdělávací kurz v oblasti práce v programu Inventor s využitím při výuce aplikací CAD.

Radka Sirotková, Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o. (9 150 Kč)
Příspěvek na vzdělávání učitele v oblasti cizích jazyků.


Partneři: