Každoročně pořádaná benefiční večeře se zajímavými hosty.


Benefiční večeře

Benefiční večeře jsou zejména ve Spojených státech amerických velmi oblíbené, protože se při nich setkávají významní představitelé města nebo regionu a ti svou účastí na benefiční večeři demonstrují svou podporu jak dobročinnosti obecně, tak i konkrétní neziskové organizaci, v jejíž prospěch výtěžek z benefiční večeře jde. Neméně důležitý je i rozměr lidský a společenský, tedy příležitost potkat se se zajímavými lidmi a významnými osobnostmi, navázat kontakty osobní, obchodní, společenské.

Benefiční večeře s Jaroslavem Svěceným

Na letošní benefiční večeři přijal pozvání člověk, který je mezinárodním soudním znalcem v oboru smyčcové hudební nástroje. V posledních letech jej můžete pravidelně slyšet na Dvojce Českého rozhlasu jako jednoho z moderátorů Nočního Mikrofóra. Nicméně pro mnohé z nás je znám jako jeden z nejvýznamnějších současných českých houslistů. Doposud natočil 44 CD s díly světových a českých autorů, za které obdržel mnoho zlatých či platinových desek. V roce 2010 na Pražském hradě, z rukou hlavy státu, převzal Zlatou plaketu prezidenta republiky.

Naše pozvání na benefiční večeři přijal pan Jaroslav Svěcený.

Výtěžek z benefiční večeře: 127 000 Kč (nejvyšší přijatý dar 40 000 Kč)

Výtěžek bude rozdělen také v rámci 29. otevřeného grantového kola.

Partneři večeře: CENTROPOL ENERGY, a.s. a Muzeum města Ústí nad Labem

Za podporu, pomoc a užitečné rady děkujeme panu Ladislavu Špačkovi.

Foto: Tomáš Lumpe

Fotogalerie

Benefiční večeře s Janem Pirkem

Na letošní benefiční večeři přijal pozvání lékař, který je vysoce uznávaným operatérem srdcí v Evropě. Ročně takových operací se svým týmem uskuteční přes 250. V 80. letech absolvoval stáž v Americe, kde ho zastavovali lidé na ulici, protože si ho pletli s hollywoodskou hvězdou Paulem Neumannem. K jeho zevnějšku neodmyslitelně patří dokonale uvázaný motýlek.

Naše pozvání na benefiční večeři přijal významný český kardiochirurg, přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEMu pan Jan Pirk.

Výtěžek z benefiční večeře: 129 000 Kč (nejvyšší přijatý dar 40 000 Kč)

Výtěžek bude rozdělen mimo jiné v rámci 28. otevřeného grantového kola.

Partneři večeře: CENTROPOL ENERGY, a.s. a Zámek Děčín

Za podporu, pomoc a užitečné rady děkujeme panu Ladislavu Špačkovi.

Foto: Tomáš Lumpe

Fotogalerie

Benefiční večeře s Jiřím Grygarem

Na letošní benefiční večeři přijal pozvání významný český astronom a astrofyzik, popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za což získal celou řadu ocenění, včetně ocenění od UNESCO. Zastává názor, že mezi vírou a vědou nemohou vznikat rozpory, a že rozpory naopak zákonitě vznikají mezi vědou a pavědou a mezi náboženskou vírou a pověrami. Svůj názor na zázraky popisované v Bibli vyjádřil několikrát. Připouští, že zázraky na přímluvu svatých a schopnost apoštolů dělat zázraky nemusí být v rozporu s přírodními zákony a může jít jen o vzácné jevy, které se pro svou vzácnost jeví nadpřirozené.

Naše pozvání na benefiční večeři přijal mimo jiné členem výboru Českého klubu skeptiků Sisyfos
pan Jiří Grygar.

Výtěžek z benefiční večeře: 140 000 Kč (nejvyšší přijatý dar 40 000 Kč)
Výtěžek byl rozdělen na tyto dobročinné projekty.

Partneři večeře: CENTROPOL ENERGY, a.s. a Státní zámek Velké Březno

Za podporu, pomoc a užitečné rady děkujeme panu Ladislavu Špačkovi.

Foto: Zdeněk Kompert

Fotogalerie

Benefiční večeře s Evou Jiřičnou

Letos jsme si dovolili na benefiční večeři pozvat dámu, která je světoznámou architektkou a designérkou.
V létě 1968 odjela na stáž do Londýna, ale české úřady jí zabránily v návratu. Nastoupila v Ateliéru Louis de Soisson, kde projektovala přístav v Brightonu. Pak začala spolupracovat se známým architektem Richardem Rogersem. Je známá hlavně díky interiérům londýnských a newyorských módních obchodů a butiků, které navrhovala. Má vlastní architektonické studio v Praze i v Londýně.
Naše pozvání na benefiční večeři přijala paní architektka Eva Jiřičná.

Výtěžek z benefiční večeře: 116 000 Kč (nejvyšší přijatý dar 40 000 Kč)
Výtěžek byl rozdělen na tyto dobročinné projekty.

Partneři večeře: CENTROPOL ENERGY, a.s., Zámek Děčín a restaurace Kovárna hrad Střekov

Za podporu, pomoc a užitečné rady děkujeme panu Ladislavu Špačkovi.

Foto: Zdeněk Kompert

Fotogalerie

Benefiční večeře s Medou Mládkovou

Po vydařených šesti ročnících benefičních večeří, jsme si dovolili pozvat dámu, která je významnou sběratelkou a mecenáškou umění. Ta se rozhodla po únoru 1948 emigrovat. V emigraci se seznámila se svým budoucím manželem Janem Mládkem, se kterým v roce odcestovala do Washingtonu v USA. Po letech v exilu se vrátila po roce 1989 do Československa. Následně zde založila Nadaci Jana a Medy Mládkových a rozhodla se k rekonstrukci Sovových mlýnů - Musea Kampy. Zde také umístila svou uměleckou sbírku, kterou darovala Hlavnímu městu Praha.
Naše pozvání na benefiční večeři přijala paní Dr. Meda Marie Mládková.

Výtěžek z benefiční večeře: 172 500 Kč (nejvyšší přijatý dar 35 500 Kč)
Výtěžek byl rozdělen na tyto dobročinné projekty.

Partneři večeře: CENTROPOL ENERGY, a.s., Muzeum města Ústí nad Labem a restaurace Kovárna hrad Střekov

Za podporu, pomoc a užitečné rady děkujeme panu Ladislavu Špačkovi.

Foto: Jiří Mikula

Fotogalerie

Benefiční večeře s Markem Ebenem

Na letošní benefiční večeři jsme si dovolili pozvat člověka, který je herec, moderátor, hudební skladatel, písničkář a zpěvák. Je považován za jednoho z nejlepších českých moderátorů, opakovaně se umístil v divácké anketě Týtý na prvním místě v kategoriích moderátor publicistických pořadů či osobnost zábavných pořadů. Vysoce ceněn je zejména jeho jemný a inteligentní humor. Naše pozvání na benefiční večeři přijal pan Marek Eben.

Výtěžek z benefiční večeře: 161 000 Kč
Výtěžek byl rozdělen na tyto dobročinné projekty.

Partneři večeře: společnost AIR PRODUCTS, spol. s r.o. a restaurace Kovárna hrad Střekov

Za podporu, pomoc a užitečné rady děkujeme panu Ladislavu Špačkovi.

Foto: Zdeněk Kompert

Fotogalerie

Benefiční večeře s Ladislavem Špačkem

Po velmi úspěšném čtvrtém ročníku benefiční večeře, na který přijal naše pozvání pan Karel Schwarzenberg, jsme se pokusili na tento úspěch navázat a to s neméně významným hostem.

Naše pozvání přijal člověk, který v letech 1992 až 2003 zastával funkci mluvčího prezidenta republiky Václava Havla a ředitele Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky. Některými spolupracovníky nazýván pan Etiketa. Mnozí z vás jistě již tuší, že naše pozvání na letošní benefiční večeři přijal pan Ladislav Špaček.

Výtěžek z benefiční večeře: 143 500 Kč
Výtěžek byl rozdělen na tyto dobročinné projekty.

Partner večeře: CENTROPOL ENERGY, a.s. 

Foto: Tomáš Petr

Fotogalerie

Benefiční večeře s Karlem Schwarzenbergem

Po vydařených třech ročnících benefičních večeří, na které přijali pozvání dva velvyslanci Spojených států amerických v ČR (William J. Cabaniss v roce 2006 a Richard W. Graber v roce 2007) a paní Eliška Hašek Coolidge, v roce 2008, jsme si letos dovolili pozvat člověka, který je povoláním „lesník a hospodský“, jak sám říká, kromě toho byl po dva roky kancléřem prezidenta Václava Havla. Naše pozvání na benefiční večeři přijal pan Karel Schwarzenberg.

Výtěžek z benefiční večeře: 140 500 Kč

Partneři večeře: restaurace Kovárna hrad Střekov a vinařství Velké Žernoseky

Za podporu, pomoc a užitečné rady děkujeme panu Ladislavu Špačkovi.

Foto: Tomáš Petr

Fotogalerie

Benefiční večeře s Eliškou Hašek Coolidge

V roce 2008 přijala pozvání na benefiční večeři paní Eliška Hašek Coolidge, která pracovala pro pět amerických prezidentů: J. F. Kennedyho, Lyndona Johnsona, Richarda Nixona, Geralda Forda a Jimmyho Cartera. Narodila se v Praze ve významné české rodině bankéře Františka Haška. V roce 1946 emigrovala do USA a po dvaceti sedmi letech práce pro americkou vládu se vrátila do vlasti spravovat restituovaný rodinný majetek. V současnosti žije většinu roku v Čechách, kde vede kurzy etikety a imagemakingu pro diplomaty, politiky, firmy, veřejnost i děti. Současně se snaží o záchranu rodinného sídla na Šumavě. Věnuje se charitativní činnosti, je aktivní v nadaci Plaváček, je členkou Americké obchodní komory a dalších organizací.

Výtěžek z benefiční večeře: 61 333 Kč

Partneři večeře: restaurace Kovárna hrad Střekov

Za podporu, pomoc a užitečné rady děkujeme panu Ladislavu Špačkovi.

Foto: Tomáš Petr

Fotogalerie


Partneři: