Fond Jotun

Společnost Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. získala v roce 2013 od nadace ocenění v kategorii "Skokan dvacetiletí" za vytvoření dlouhodobé dárcovské strategie a největší meziroční nárůstu darovaných prostředků. Vyvrcholením dlouhodobé spolupráce s nadací bylo založení dárcovského Fondu Jotun na podporu mladé generace.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Každoročně pořádaná benefiční večeře se zajímavými hosty.


Benefiční večeře

Benefiční večeře jsou zejména ve Spojených státech amerických velmi oblíbené, protože se při nich setkávají významní představitelé města nebo regionu a ti svou účastí na benefiční večeři demonstrují svou podporu jak dobročinnosti obecně, tak i konkrétní neziskové organizaci, v jejíž prospěch výtěžek z benefiční večeře jde. Neméně důležitý je i rozměr lidský a společenský, tedy příležitost potkat se se zajímavými lidmi a významnými osobnostmi, navázat kontakty osobní, obchodní, společenské.

Benefiční večeře s Jaroslavem Svěceným

Na letošní benefiční večeři přijal pozvání člověk, který je mezinárodním soudním znalcem v oboru smyčcové hudební nástroje. V posledních letech jej můžete pravidelně slyšet na Dvojce Českého rozhlasu jako jednoho z moderátorů Nočního Mikrofóra. Nicméně pro mnohé z nás je znám jako jeden z nejvýznamnějších současných českých houslistů. Doposud natočil 44 CD s díly světových a českých autorů, za které obdržel mnoho zlatých či platinových desek. V roce 2010 na Pražském hradě, z rukou hlavy státu, převzal Zlatou plaketu prezidenta republiky.

Naše pozvání na benefiční večeři přijal pan Jaroslav Svěcený.

Výtěžek z benefiční večeře: 127 000 Kč (nejvyšší přijatý dar 40 000 Kč)

Výtěžek bude rozdělen také v rámci 29. otevřeného grantového kola.

Partneři večeře: CENTROPOL ENERGY, a.s. a Muzeum města Ústí nad Labem

Za podporu, pomoc a užitečné rady děkujeme panu Ladislavu Špačkovi.

Foto: Tomáš Lumpe

Fotogalerie

Benefiční večeře s Janem Pirkem

Na letošní benefiční večeři přijal pozvání lékař, který je vysoce uznávaným operatérem srdcí v Evropě. Ročně takových operací se svým týmem uskuteční přes 250. V 80. letech absolvoval stáž v Americe, kde ho zastavovali lidé na ulici, protože si ho pletli s hollywoodskou hvězdou Paulem Neumannem. K jeho zevnějšku neodmyslitelně patří dokonale uvázaný motýlek.

Naše pozvání na benefiční večeři přijal významný český kardiochirurg, přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEMu pan Jan Pirk.

Výtěžek z benefiční večeře: 129 000 Kč (nejvyšší přijatý dar 40 000 Kč)

Výtěžek bude rozdělen mimo jiné v rámci 28. otevřeného grantového kola.

Partneři večeře: CENTROPOL ENERGY, a.s. a Zámek Děčín

Za podporu, pomoc a užitečné rady děkujeme panu Ladislavu Špačkovi.

Foto: Tomáš Lumpe

Fotogalerie

Benefiční večeře s Jiřím Grygarem

Na letošní benefiční večeři přijal pozvání významný český astronom a astrofyzik, popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za což získal celou řadu ocenění, včetně ocenění od UNESCO. Zastává názor, že mezi vírou a vědou nemohou vznikat rozpory, a že rozpory naopak zákonitě vznikají mezi vědou a pavědou a mezi náboženskou vírou a pověrami. Svůj názor na zázraky popisované v Bibli vyjádřil několikrát. Připouští, že zázraky na přímluvu svatých a schopnost apoštolů dělat zázraky nemusí být v rozporu s přírodními zákony a může jít jen o vzácné jevy, které se pro svou vzácnost jeví nadpřirozené.

Naše pozvání na benefiční večeři přijal mimo jiné členem výboru Českého klubu skeptiků Sisyfos
pan Jiří Grygar.

Výtěžek z benefiční večeře: 140 000 Kč (nejvyšší přijatý dar 40 000 Kč)
Výtěžek byl rozdělen na tyto dobročinné projekty.

Partneři večeře: CENTROPOL ENERGY, a.s. a Státní zámek Velké Březno

Za podporu, pomoc a užitečné rady děkujeme panu Ladislavu Špačkovi.

Foto: Zdeněk Kompert

Fotogalerie

Benefiční večeře s Evou Jiřičnou

Letos jsme si dovolili na benefiční večeři pozvat dámu, která je světoznámou architektkou a designérkou.
V létě 1968 odjela na stáž do Londýna, ale české úřady jí zabránily v návratu. Nastoupila v Ateliéru Louis de Soisson, kde projektovala přístav v Brightonu. Pak začala spolupracovat se známým architektem Richardem Rogersem. Je známá hlavně díky interiérům londýnských a newyorských módních obchodů a butiků, které navrhovala. Má vlastní architektonické studio v Praze i v Londýně.
Naše pozvání na benefiční večeři přijala paní architektka Eva Jiřičná.

Výtěžek z benefiční večeře: 116 000 Kč (nejvyšší přijatý dar 40 000 Kč)
Výtěžek byl rozdělen na tyto dobročinné projekty.

Partneři večeře: CENTROPOL ENERGY, a.s., Zámek Děčín a restaurace Kovárna hrad Střekov

Za podporu, pomoc a užitečné rady děkujeme panu Ladislavu Špačkovi.

Foto: Zdeněk Kompert

Fotogalerie

Benefiční večeře s Medou Mládkovou

Po vydařených šesti ročnících benefičních večeří, jsme si dovolili pozvat dámu, která je významnou sběratelkou a mecenáškou umění. Ta se rozhodla po únoru 1948 emigrovat. V emigraci se seznámila se svým budoucím manželem Janem Mládkem, se kterým v roce odcestovala do Washingtonu v USA. Po letech v exilu se vrátila po roce 1989 do Československa. Následně zde založila Nadaci Jana a Medy Mládkových a rozhodla se k rekonstrukci Sovových mlýnů - Musea Kampy. Zde také umístila svou uměleckou sbírku, kterou darovala Hlavnímu městu Praha.
Naše pozvání na benefiční večeři přijala paní Dr. Meda Marie Mládková.

Výtěžek z benefiční večeře: 172 500 Kč (nejvyšší přijatý dar 35 500 Kč)
Výtěžek byl rozdělen na tyto dobročinné projekty.

Partneři večeře: CENTROPOL ENERGY, a.s., Muzeum města Ústí nad Labem a restaurace Kovárna hrad Střekov

Za podporu, pomoc a užitečné rady děkujeme panu Ladislavu Špačkovi.

Foto: Jiří Mikula

Fotogalerie

Benefiční večeře s Markem Ebenem

Na letošní benefiční večeři jsme si dovolili pozvat člověka, který je herec, moderátor, hudební skladatel, písničkář a zpěvák. Je považován za jednoho z nejlepších českých moderátorů, opakovaně se umístil v divácké anketě Týtý na prvním místě v kategoriích moderátor publicistických pořadů či osobnost zábavných pořadů. Vysoce ceněn je zejména jeho jemný a inteligentní humor. Naše pozvání na benefiční večeři přijal pan Marek Eben.

Výtěžek z benefiční večeře: 161 000 Kč
Výtěžek byl rozdělen na tyto dobročinné projekty.

Partneři večeře: společnost AIR PRODUCTS, spol. s r.o. a restaurace Kovárna hrad Střekov

Za podporu, pomoc a užitečné rady děkujeme panu Ladislavu Špačkovi.

Foto: Zdeněk Kompert

Fotogalerie

Benefiční večeře s Ladislavem Špačkem

Po velmi úspěšném čtvrtém ročníku benefiční večeře, na který přijal naše pozvání pan Karel Schwarzenberg, jsme se pokusili na tento úspěch navázat a to s neméně významným hostem.

Naše pozvání přijal člověk, který v letech 1992 až 2003 zastával funkci mluvčího prezidenta republiky Václava Havla a ředitele Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky. Některými spolupracovníky nazýván pan Etiketa. Mnozí z vás jistě již tuší, že naše pozvání na letošní benefiční večeři přijal pan Ladislav Špaček.

Výtěžek z benefiční večeře: 143 500 Kč
Výtěžek byl rozdělen na tyto dobročinné projekty.

Partner večeře: CENTROPOL ENERGY, a.s. 

Foto: Tomáš Petr

Fotogalerie

Benefiční večeře s Karlem Schwarzenbergem

Po vydařených třech ročnících benefičních večeří, na které přijali pozvání dva velvyslanci Spojených států amerických v ČR (William J. Cabaniss v roce 2006 a Richard W. Graber v roce 2007) a paní Eliška Hašek Coolidge, v roce 2008, jsme si letos dovolili pozvat člověka, který je povoláním „lesník a hospodský“, jak sám říká, kromě toho byl po dva roky kancléřem prezidenta Václava Havla. Naše pozvání na benefiční večeři přijal pan Karel Schwarzenberg.

Výtěžek z benefiční večeře: 140 500 Kč

Partneři večeře: restaurace Kovárna hrad Střekov a vinařství Velké Žernoseky

Za podporu, pomoc a užitečné rady děkujeme panu Ladislavu Špačkovi.

Foto: Tomáš Petr

Fotogalerie

Benefiční večeře s Eliškou Hašek Coolidge

V roce 2008 přijala pozvání na benefiční večeři paní Eliška Hašek Coolidge, která pracovala pro pět amerických prezidentů: J. F. Kennedyho, Lyndona Johnsona, Richarda Nixona, Geralda Forda a Jimmyho Cartera. Narodila se v Praze ve významné české rodině bankéře Františka Haška. V roce 1946 emigrovala do USA a po dvaceti sedmi letech práce pro americkou vládu se vrátila do vlasti spravovat restituovaný rodinný majetek. V současnosti žije většinu roku v Čechách, kde vede kurzy etikety a imagemakingu pro diplomaty, politiky, firmy, veřejnost i děti. Současně se snaží o záchranu rodinného sídla na Šumavě. Věnuje se charitativní činnosti, je aktivní v nadaci Plaváček, je členkou Americké obchodní komory a dalších organizací.

Výtěžek z benefiční večeře: 61 333 Kč

Partneři večeře: restaurace Kovárna hrad Střekov

Za podporu, pomoc a užitečné rady děkujeme panu Ladislavu Špačkovi.

Foto: Tomáš Petr

Fotogalerie


Partneři: