Fond AGC Automotive Czech

Společnost AGC Automotive Czech z Chudeřic u Bíliny se rozhodla podporovat rozvoj technického vzdělávání v Ústeckém regionu. Firma v letošním roce založila vlastní fond, z něhož budou směřovat peníze na podporu a rozvoj technických středních škol a dalších institucí a organizací zaměřených na technické vzdělávání mladých lidí.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Každoročně pořádaná benefiční večeře se zajímavými hosty.


Pomáhejte s námi

Známe odpověď na otázku, kde je třeba pomáhat a kam je třeba směřovat finanční prostředky, aby náš region vzkvétal a dobře se nám všem tady žilo. Spojte s námi síly a pomozte nám změnit místo, kde žijeme a působíme. Připojte se k tématům nového grantového rámce, stejně jako to udělaly například společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s. nebo Black & Decker (Czech),  s. r. o.

Nový grantový rámec

Nový grantový rámec vyjadřuje dlouhodobou strategii naší nadace, podle které se od roku 2013 řídí udělování nadačních příspěvků neziskovým organizacím či jednotlivcům.

Vize grantové podpory

Na základě závěrů analýzy „100 problémů – 100 příležitostí pro ústecký region" byla nově formulována vize grantové podpory nadace a to takto...

Vzkvétající místa v lidské vzájemnosti a dlouhodobé udržitelnosti.

Ta vychází ze tří široce sdílených tvrzení (tzv. teorií změn) extrahovaných z průzkumu:

I.
Když budeme mít rádi své místo, budeme o ně pečovat, starat se o ně, pak bude místo žít a vzkvétat.

II.
Když se budeme chovat slušně a odpovědně a půjdeme druhým příkladem, pak prolomíme pasivitu a lhostejnost ostatních, kteří se postupně přidají, a společně se nám povede zlepšovat naše mezilidské vztahy a posilovat sousedskou vzájemnost.

III.
Když se otevřeme novým inspiracím, dovednostem a trendům, dáme perspektivu mladým a budeme přistupovat citlivě a s rozmyslem k sobě, společnosti i životnímu prostředí, pak přispějeme k prosperitě a dlouhodobé udržitelnosti naší komunity.

Programové pilíře

V souladu s celkovou vizí a teoriemi změny jsme ustavili tři programové pilíře, jejichž prostřednictvím budeme nově uskutečňovat svou grantovou podporu.

Programový pilíř I.
Lidé a místo - Posilování vztahu k místu

Partneři:


Programový pilíř II.
Lidé s lidmi - Budování lidské vzájemnosti

Partneři:

Programový pilíř III.
Lidé k budoucnosti - Směřování k dlouhodobé udržitelnosti

Partneři:

Dokument obsahující rozpracovaný grantový rámec Ústecké komunitní nadace je také ke stažení zde ve formátu .pdf.


Partneři: