Každoročně pořádaná benefiční večeře se zajímavými hosty.


Příležitosti pro sponzory

Pro partnery nadace nabízíme možnost umístit své logo například do propagačních materiálů nadace nebo podpořit některou z našich akcí. Místním firmám tak nabízíme jedinečnou příležitost se zviditelnit před rozličnou skupinou našich dárců, zástupců místních neziskových organizací a dalšími významnými partnery naší nadace.

Nadace nabízí možnosti vaší prezentace:

Smluvní vztah bude ošetřen smlouvou o reklamě případně smlouvou darovací.


Partneři: