Fond CDL SYSTEM

Fond CDL SYSTEM byl založen členem správní rady nadace a spolumajitelem společnosti CDL SYSTEM a.s. v jedné osobě, již v roce 2007. Z každoročně vložených finančních prostředků je podporován jak rozvoj naší nadace, tak další neziskové organizace.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Graffity – History Ship, projekt podpořený v rámci Otevřeného grantového fondu.


Grantový program Ústecké komunitní nadace

"Skrze grantový program podporujeme neziskové aktivity jednotlivců, neformálních skupin a neziskových organizací, jejichž cílem je zlepšit podmínky života především na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Granty v podobě nadačních příspěvků poskytujeme především na základě otevřených grantových kol. Zájemce o ně informujeme prostřednictvím tzv. grantových výzev vyhlašovaných pro jednotlivé programové pilíře a oblasti podpory v průběhu daného roku. Zbývající nadační příspěvky jsou přerozdělovány uzavřeným způsobem na základě přání dárce, který rozhoduje o příjemci i výši jeho finanční podpory."

Veškeré otázky týkající se grantového programu Vám rád zodpoví

programový manažer
Petr Veselý

tel. 475 208 258
email. petr(a)komunitninadace.cz


Partneři: