Fond AGC Automotive Czech

Společnost AGC Automotive Czech z Chudeřic u Bíliny se rozhodla podporovat rozvoj technického vzdělávání v Ústeckém regionu. Firma v letošním roce založila vlastní fond, z něhož budou směřovat peníze na podporu a rozvoj technických středních škol a dalších institucí a organizací zaměřených na technické vzdělávání mladých lidí.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Graffity – History Ship, projekt podpořený v rámci Otevřeného grantového fondu.


Fond AGC Automotive Czech na podporu technických středních škol

Dárcovský fond AGC Automotive Czech ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlašují soutěž s názvem „Technowizz“ na podporu středních a vyšších odborných škol zaměřených na technické obory v regionu a jejich studenty.

Uzávěrka příjmu přihlášek: úterý 31. října 2017

Odměna pro vítěze: 30 000 Kč (škola), 10 000 Kč (student či tým), 5 000 Kč (odborný garant)

Více informací včetně formulářů najdete zde.

Fond AIR PRODUCTS pro Litvínov

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s Fondem AIR PRODUCTS vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek v rámci 4. otevřeného grantové kola pro Litvínov.

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 9. října 2017

Maximální výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč

Více informací včetně formulářů najdete zde.

30. otevřené grantové kolo

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s partnery z řad místních firem vyhlašuje výzvu k předkládání projektů do 30. otevřeného grantové kola v rámci programu "Lidí a místo - posilování vztahu k místu", "Lidé s lidmi - Budování lidské vzájemnosti" a "Lidé k budoucnosti - směřování k dlouhodobé udržitelnosti". 

Uzávěrka příjmu žádostí: úterý 2. října 2017

Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč

Více informací včetně formulářů najdete zde.


Partneři: