Fond ARMEX ENERGY

Děčínská společnost ARMEX ENERGY, a.s. se rozhodla založit Fond ARMEX ENERGY, jehož cílem je podpora dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Graffity – History Ship, projekt podpořený v rámci Otevřeného grantového fondu.


2. otevřené grantové kolo Vzdělávacího fondu HEURÉKA

Ústecká komunitní nadace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 2. otevřeného grantového kola Vzdělávacího fondu HEURÉKA na podporu vzdělávání učitelů základních a středních škol na Ústecku a nově na Litoměřicku.

Uzávěrka příjmu žádostí: pátek 25. listopadu 2016

Maximální výše nadačního příspěvku: maximálně 20 000 Kč na jednu žádost

Více informací včetně formulářů najdete zde.

3. otevřené grantové kolo Fondu LOGIT

Fond LOGIT ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 3. otevřeného grantové kola zaměřeného na zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko.

Uzávěrka příjmu žádostí: čtvrtek 10. listopadu 2016

Maximální výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč

Více informací včetně formulářů najdete zde.


Partneři: