Fond RYKO

V roce 2016 se děčínská společnost RYKO a.s. rozhodla založit svůj dobročinný fond, jehož posláním je trvale podporovat nejrůznější veřejně prospěšné aktivity na Ústecku, které jsou v souladu s dárcovskou strategií firmy RYKO a.s.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Graffity – History Ship, projekt podpořený v rámci Otevřeného grantového fondu.


3. otevřené grantové kolo Vzdělávacího fondu HEURÉKA

Ústecká komunitní nadace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 3. otevřeného grantového kola Vzdělávacího fondu HEURÉKA na podporu vzdělávání učitelů základních a středních škol na Ústecku a na Litoměřicku a nově na skupinové vzdělávání pedagogického sboru zajišťované ředitelem příslušné školy.

Uzávěrka příjmu žádostí: pátek 24. listopadu 2017

Maximální výše nadačního příspěvku: maximálně 20 000 Kč na jednu žádost

Více informací včetně formulářů najdete zde.

6. otevřené grantové kolo Stipendijního fondu Renesance

Ústecká komunitní nadace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 6. otevřeného grantového kola Stipendijního fondu Renesance na podporu studia v zahraničí v období
2. pololetí/semestru školního roku 2017/2018 a školním roce 2018/2019 
určeného pro uchazeče s vazbou na město Ústí nad Labem a jeho okolí.

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 20. listopadu 2017

Maximální výše nadačního příspěvku: není stanovena

Více informací včetně formulářů najdete zde.

5. otevřené grantové kolo Fondu LOGIT

Fond LOGIT ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 5. otevřeného grantové kola zaměřeného na zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko.

Uzávěrka příjmu žádostí: čtvrtek 9. listopadu 2017

Maximální výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč

Více informací včetně formulářů najdete zde.

Soutěž Technowizz

Dárcovský fond AGC Automotive Czech ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlašují soutěž s názvem „Technowizz“ na podporu středních a vyšších odborných škol zaměřených na technické obory v regionu a jejich studenty.

Uzávěrka příjmu přihlášek: úterý 31. října 2017

Odměna pro vítěze: 30 000 Kč (škola), 10 000 Kč (student či tým), 5 000 Kč (odborný garant)

Více informací včetně formulářů najdete zde.


Partneři: