Fond CDL SYSTEM

Fond CDL SYSTEM byl založen členem správní rady nadace a spolumajitelem společnosti CDL SYSTEM a.s. v jedné osobě, již v roce 2007. Z každoročně vložených finančních prostředků je podporován jak rozvoj naší nadace, tak další neziskové organizace.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Graffity – History Ship, projekt podpořený v rámci Otevřeného grantového fondu.


4. otevřené grantové kolo Fondu LOGIT

Fond LOGIT ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 4. otevřeného grantové kola zaměřeného na zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko.

Uzávěrka příjmu žádostí: úterý 18. dubna 2017

Maximální výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč

Více informací včetně formulářů najdete zde.

Fond Miroslava Dušánka na podporu zrakově postižené mládeže

Fond Miroslava Dušánka ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlašují výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 9. otevřeného grantového kola programu na podporu zrakově postižené mládeže z Ústeckého kraje.

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 10. dubna 2017

Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč

Více informací včetně formulářů najdete zde.

13. otevřené grantové kolo programu "Litoměřice - live city jsi ty"

Společnost HENNLICH s.r.o. a Ústecká komunitní nadace vyhlašují již 13. otevřené grantové kolo na podporu projektů mladých lidí ve věku 15-25 let studujících či žijících v Litoměřicích "LITOMĚŘICE - LIVE CITY JSI TY".

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 27. března 2017

Maximální výše nadačního příspěvku: 5 000 Kč

Více informací včetně formulářů najdete zde.


Partneři: