Graffity – History Ship, projekt podpořený v rámci Otevřeného grantového fondu.


2. otevřené grantové kolo Fondu ARMEX ENERGY

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s Fondem ARMEX ENERGY vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek zaměřených na podporu dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

Uzávěrka příjmu žádostí: pátek 20. května 2016

Maximální výše nadačního příspěvku: 15 000 Kč

Více informací včetně formulářů najdete zde.

Fond AGC Automotive Czech na podporu technických středních škol

Dárcovský fond AGC Automotive Czech ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlašují soutěž s názvem „Technowizz“ na podporu středních škol zaměřených na technické obory v regionu a jejich studenty.

Uzávěrka příjmu přihlášek: pondělí 25. dubna 2016

Odměna pro vítěze: 30 000 Kč (škola), 10 000 Kč (student či tým), 5 000 Kč (odborný garant)

Více informací včetně formulářů najdete zde.


Partneři: