Fond Jotun

Společnost Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. získala v roce 2013 od nadace ocenění v kategorii "Skokan dvacetiletí" za vytvoření dlouhodobé dárcovské strategie a největší meziroční nárůstu darovaných prostředků. Vyvrcholením dlouhodobé spolupráce s nadací bylo založení dárcovského Fondu Jotun na podporu mladé generace.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Graffity – History Ship, projekt podpořený v rámci Otevřeného grantového fondu.


3. otevřené grantové kolo Fondu ARMEX ENERGY

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s Fondem ARMEX ENERGY vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek na podporu dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání. 

Zaměření programu:

Podporovány jsou děti a mladí lidé ve věkové kategorii od 6 do 25 let tzn. děti školou povinné a studující mladí lidé, kteří bydlí v okresech Děčín, Ústí nad Labem a okresech, kde má společnost ARMEX ENERGY své pobočky.

Jedná se prioritně o...

  • děti a mladé lidi nacházející se v nepříznivé finanční situaci (například děti z neúplných či vícedětných rodin či s nízkými příjmy atp.);
  • děti a mladé lidi v náhradní rodinné péči (děti a mládež vyrůstající v dětských domovech, SOS vesničkách atp.);
  • děti a mladé lidi s individuálním znevýhodněním (osoby s tělesným a mentálním postižením, osoby s duševním či chronickým onemocněním);
  • děti a mladé lidi pocházející z odlišného sociokulturního prostředí (příslušníci etnických, národnostních či náboženských menšin znevýhodnění například jazykovou barierou atp.). 

Působnost programu:

  • okresy Děčín a Ústí nad Labem a okresy, kde má společnost ARMEX ENERGY své pobočky.

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 15. května 2017

Realizační období:
Výzva je vyhlášena pro záměry realizované v období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018.

Maximální výše nadačního příspěvku: 15 000 Kč

Pro  tuto výzvu jsou k dispozici finanční prostředky ve výši minimálně 100 000 Kč pocházející z Fondu ARMEX ENERGY, který v roce 2015 založila společnost ARMEX ENERGY, a.s.

Dokumenty ke stažení:

Pro další informace se obracejte na:
Petr Veselý

programový manažer
Ústecká komunitní nadace
tel. 475 208 258
petr(a)komunitninadace.cz


Partneři: