Fond RYKO

V roce 2016 se děčínská společnost RYKO a.s. rozhodla založit svůj dobročinný fond, jehož posláním je trvale podporovat nejrůznější veřejně prospěšné aktivity na Ústecku, které jsou v souladu s dárcovskou strategií firmy RYKO a.s.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Graffity – History Ship, projekt podpořený v rámci Otevřeného grantového fondu.


2. otevřené grantové kolo Vzdělávacího fondu HEURÉKA

Ústecká komunitní nadace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 2. otevřeného grantového kola Vzdělávacího fondu HEURÉKA na podporu vzdělávání učitelů základních a středních škol na Ústecku a nově na Litoměřicku.

O nadační příspěvek se mohou ucházet fyzické osoby v pracovním poměru na pozici učitel na základní či střední škole v okrese Ústí nad Labem.

Nadační příspěvek musí být použit v souladu s cílem programu, kterým je trvale přispívat ke vzdělávání učitelů základních a středních škol na Ústecku, tak aby své nabyté znalosti a zkušenosti využívali ve prospěch zkvalitnění a zatraktivnění výuky daných předmětů a podnítili tak zájem žáků a studentů o další studium.

Lze ho čerpat například na následující aktivity:

  • na úhradu vzdělávacích kurzů (např. jazykové, oborové);
  • na krátkodobé stáže i zahraniční, kde je možné čerpat prostředky např. na úhradu školného, dopravy, ubytování, stravy apod.;
  • k úhradě jiných doprovodných aktivit, služeb přímo či nepřímo, ale vždy prokazatelně přispívající ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky daných předmětů.

Uzávěrka příjmu žádostí: pátek 25. listopadu 2016

Maximální výše nadačního příspěvku: maximálně 20 000 Kč na jednu žádost

Výše prostředků k rozdělení: min. 80 000 Kč, pocházející ze Vzdělávacího fondu HEURÉKA, který v roce 2015 založila MUDr. Eva Lohniská se svými přáteli.

Dokumenty ke stažení:

Kompletní text vyhlášení
Formulář žádosti o nadační příspěvek

Pro další informace se obracejte na:

Petr Veselý
programový manažer

tel. 475 208 258
petr(a)komunitninadace.cz

3. otevřené grantové kolo Fondu LOGIT

Fond LOGIT ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlašují výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek v rámci
3. otevřeného grantového kola zaměřeného na zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko. Podporovány budou ale i projekty, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o.

Projekty mohou být zaměřené například na:

  • zájmové a volnočasové aktivity mládeže;
  • obnovu a kultivaci místních kulturních tradic, obecního nebo společenského života;
  • pořádání nekomerčních kulturních akcí;
  • péči o životní prostředí (lokální ochrana životního prostředí, šetrné hospodářské využití krajiny, projekty změřené na péči o zvířata, apod.);
  • budování kvalitních mezilidských vztahů;
  • zkrášlování a úpravy veřejných prostranství (parků, hřišť, náměstí, zón oddychu, veřejných zahrad, apod.);
  • péči o drobné památky, kapličky, polní kříže, památná místa, stromové aleje či památné stromy.

Uzávěrka příjmu žádostí: čtvrtek 10. listopadu 2016

Realizační období:
Výzva je vyhlášena pro záměry realizované v období od 1. března 2017 do 15. září 2017.

Maximální výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč

Ve 3. otevřeném grantovém kole budou k dispozici prostředky v minimální výši 100 000 Kč pocházející z daru společnosti LOGIT s.r.o. se sídlem v Hlubanech. 

Dokumenty ke stažení:

Pro další informace se obracejte na:
Petr Veselý

programový manažer
Ústecká komunitní nadace
tel. 475 208 258
petr(a)komunitninadace.cz


Partneři: