Fond Šikmá věž

Zpřístupnit šikmou věž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem a umožnit tak návštěvu této unikátní stavby není věc nová. Po dlouhá léta se však nedařilo překonat nejrůznější úskalí. Nicméně v roce 2015 se podařilo vytvořit vyvážené partnerství veřejného, neziskového a soukromého sektoru, které dává příslib úspěšnému dokončení celého projektu.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Graffity – History Ship, projekt podpořený v rámci Otevřeného grantového fondu.


Grantový rámec

Grantový rámec vyjadřuje dlouhodobou strategii Ústecké komunitní nadace, podle které se od roku 2013 řídí udělování nadačních příspěvků neziskovým organizacím či jednotlivcům. 

Nově zpracovaný grantový rámec byl naformulován na základě závěrů analýzy "100 problémů - 100 příležitostí pro ústecký region".

Vize grantové podpory

Ústecká komunitní nadace na základě závěrů analýzy „100 problémů – 100 příležitostí pro ústecký region" nově formuluje vizi grantové podpory nadace takto...

Vzkvétající místa v lidské vzájemnosti a dlouhodobé udržitelnosti.

Ta vychází ze tří široce sdílených tvrzení (tzv. teorií změn) extrahovaných z průzkumu:

I.
Když budeme mít rádi své místo, budeme o ně pečovat, starat se o ně, pak bude místo žít a vzkvétat.

II.
Když se budeme chovat slušně a odpovědně a půjdeme druhým příkladem, pak prolomíme pasivitu a lhostejnost ostatních, kteří se postupně přidají, a společně se nám povede zlepšovat naše mezilidské vztahy a posilovat sousedskou vzájemnost.

III.
Když se otevřeme novým inspiracím, dovednostem a trendům, dáme perspektivu mladým a budeme přistupovat citlivě a s rozmyslem k sobě, společnosti i životnímu prostředí, pak přispějeme k prosperitě a dlouhodobé udržitelnosti naší komunity.

Programové pilíře

V souladu s celkovou vizí a teoriemi změny Ústecká komunitní nadace ustavila tři programové pilíře, jejichž prostřednictvím bude nově uskutečňovat svou grantovou podporu.

Programový pilíř I.
Lidé a místo - Posilování vztahu k místu

Programový pilíř II.
Lidé s lidmi - Budování lidské vzájemnosti

Programový pilíř III.
Lidé k budoucnosti - Směřování k dlouhodobé udržitelnosti

Dokument obsahující rozpracovaný grantový rámec Ústecké komunitní nadace je také ke stažení zde ve formátu .pdf.


Partneři: