Graffity – History Ship, projekt podpořený v rámci Otevřeného grantového fondu.


Harmonogram grantových kol

O finanční prostředky je možné se ucházet v průběhu roku v těchto otevřených grantových kolech...

tematické zaměření či název grantového kola

číslo gr. kola

termín uzávěrky příjmu žádostí

Grantová kola aktuálně otevřená k podávání žádostí

podpora technických středních škol financována z Fondu AGC Automotive Czech - soutěž Technowizz

2. OGK

31. října 2017

Fond AIR PRODUCTS pro Litvínov

4. OGK

9. října 2017

"Lidé a místo - posilování vztahu k místu"

30. OGK

2. října 2017

"Lidé s lidmi - budování lidské vzájemnosti"

30. OGK

2. října 2017

"Lidé k budoucnosti - směřování k dlouhodobé udržitelnosti"

30. OGK

2. října 2017

Grantová kola v tuto chvíli uzavřená

podpora vzdělávání znevýhodněných dětí a mladých lidí financované z Fondu ARMEX ENERGY

3. OGK

15. května 2017

podpora zlepšování podmínek života na Podbořansku

4. OGK

18. dubna 2017

podpora zrakově postižené mládeže z Ústeckého kraje financované z Fondu Miroslava Dušánka

9. OGK

10. dubna 2017

"Litoměřice - live city jsi ty" podpora aktivit mladých lidí v Litoměřicích financovaných z Fondu Hennlich

13. OGK

27. března 2017

podpora vzdělávání učitelů základních a středních škol na Ústecku a na Litoměřicku

2. OGK

25. listopadu 2016

"Lidé a místo - posilování vztahu k místu"

29. OGK

29. září 2016

"Lidé s lidmi - budování lidské vzájemnosti"

29. OGK

29. září 2016

"Lidé k budoucnosti - směřování k dlouhodobé udržitelnosti"

29. OGK

29. září 2016

Grantová kola ve fázi příprav

podpora studia v zahraničí financované ze Stipendijního fondu RENESANCE

6. OGK

listopad 2017


Partneři: