Fond Karolínka

V roce 2016 byl přáteli paní Marie Jungové založen Fond Karolínka, jehož posláním je napomáhat zlepšit životní situaci její dcery Karolínky, která se po smrti své maminky ocitla ve složité životní situaci, a umožnit jí vést plnohodnotný život.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Graffity – History Ship, projekt podpořený v rámci Otevřeného grantového fondu.


Harmonogram grantových kol

O finanční prostředky je možné se ucházet v průběhu roku v těchto otevřených grantových kolech...

tematické zaměření či název grantového kola

číslo gr. kola

termín uzávěrky příjmu žádostí

Grantová kola aktuálně otevřená k podávání žádostí

podpora vzdělávání učitelů základních a středních škol na Ústecku a na Litoměřicku

3. OGK

24. listopadu 2017

podpora studia v zahraničí financované ze Stipendijního fondu RENESANCE

6. OGK

20. listopadu 2017

podpora zlepšování podmínek života na Podbořansku

5. OGK

9. listopadu 2017

podpora technických středních škol financována z Fondu AGC Automotive Czech - soutěž Technowizz

2. OGK

31. října 2017

Grantová kola v tuto chvíli uzavřená

Fond AIR PRODUCTS pro Litvínov

4. OGK

9. října 2017

podpora vzdělávání znevýhodněných dětí a mladých lidí financované z Fondu ARMEX ENERGY

3. OGK

15. května 2017

podpora zrakově postižené mládeže z Ústeckého kraje financované z Fondu Miroslava Dušánka

9. OGK

10. dubna 2017

"Litoměřice - live city jsi ty" podpora aktivit mladých lidí v Litoměřicích financovaných z Fondu Hennlich

13. OGK

27. března 2017

podpora vzdělávání učitelů základních a středních škol na Ústecku a na Litoměřicku

2. OGK

25. listopadu 2016

"Lidé a místo - posilování vztahu k místu"

30. OGK

2. října 2017

"Lidé s lidmi - budování lidské vzájemnosti"

30. OGK

2. října 2017

"Lidé k budoucnosti - směřování k dlouhodobé udržitelnosti"

30. OGK

2. října 2017

Grantová kola ve fázi příprav


Partneři: