Fond Karolínka

V roce 2016 byl přáteli paní Marie Jungové založen Fond Karolínka, jehož posláním je napomáhat zlepšit životní situaci její dcery Karolínky, která se po smrti své maminky ocitla ve složité životní situaci, a umožnit jí vést plnohodnotný život.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Graffity – History Ship, projekt podpořený v rámci Otevřeného grantového fondu.


Podporujeme

Ústecká komunitní nadace podporuje neziskové aktivity jednotlivců, neformálních skupin a neziskových organizací, jejichž cílem je zlepšit podmínky života především na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. O finanční prostředky na ty to aktivity je možné se ucházet v průběhu roku v těchto programových pilířích, pro něž jsou vyhlašovaná otevřená grantová kola.

Programové pilíře jsou součástí grantového rámce, který vyjadřuje dlouhodobou strategii Ústecké komunitní nadace, podle které se od roku 2013 řídí udělování nadačních příspěvků neziskovým organizacím či jednotlivcům.

Nově zpracovaný grantový rámec byl naformulován na základě závěrů analýzy "100 problémů - 100 příležitostí pro ústecký region".

Dokument obsahující rozpracovaný grantový rámec Ústecké komunitní nadace je také ke stažení zde ve formátu .pdf.Partneři: