Fond Miroslava Dušánka

Rodina Miroslava Dušánka, nevidomého, který i přes svůj handicap dokázal žít plnohodnotným životem, se rozhodla uctít jeho památku založením dobročinného fondu.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Graffity – History Ship, projekt podpořený v rámci Otevřeného grantového fondu.


Přehled grantových kol

Ústecká komunitní nadace podporuje neziskové aktivity jednotlivců, neformálních skupin a neziskových organizací, jejichž cílem je zlepšit podmínky života především na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. O finanční prostředky na ty to aktivity je možné se ucházet v průběhu roku v těchto grantových kolech.

Grantová kola mohou být specificky zaměřené na určité geografické území nebo určitou tematickou oblast, proto je třeba se vždy důkladně seznámit s textem dané výzvy k předkládání žádostí v době vyhlášení.


Partneři: