Fond Terezky a Sáry

V roce 2008 se rozhodl předseda naší správní rady založit dobročinný fond, který neváhal pojmenovat po svých dcerách a to Terezce a Sáře. Na co budou z fondu finanční prostředky uvolňovány bude již záležet pouze na jejich společném rozhodnutí.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Graffity – History Ship, projekt podpořený v rámci Otevřeného grantového fondu.


Přehled grantových kol

Ústecká komunitní nadace podporuje neziskové aktivity jednotlivců, neformálních skupin a neziskových organizací, jejichž cílem je zlepšit podmínky života především na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. O finanční prostředky na ty to aktivity je možné se ucházet v průběhu roku v těchto grantových kolech.

Grantová kola mohou být specificky zaměřené na určité geografické území nebo určitou tematickou oblast, proto je třeba se vždy důkladně seznámit s textem dané výzvy k předkládání žádostí v době vyhlášení.


Partneři: