Fond CDL SYSTEM

Fond CDL SYSTEM byl založen členem správní rady nadace a spolumajitelem společnosti CDL SYSTEM a.s. v jedné osobě, již v roce 2007. Z každoročně vložených finančních prostředků je podporován jak rozvoj naší nadace, tak další neziskové organizace.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Graffity – History Ship, projekt podpořený v rámci Otevřeného grantového fondu.


Podpora zlepšování podmínek života na Podbořansku

Podpora zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko.

žadatelé: nevládní neziskové organizace, příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji
maximální žádaná částka: 20 000 Kč
obvyklý termín vyhlášení výzvy k předkládání žádostí: žádosti lze předkládat obvykle v I. a III. čtvrtletí daného roku
dárce finančních prostředků: Fond LOGIT


Partneři: