Fond AGC Automotive Czech

Společnost AGC Automotive Czech z Chudeřic u Bíliny se rozhodla podporovat rozvoj technického vzdělávání v Ústeckém regionu. Firma v letošním roce založila vlastní fond, z něhož budou směřovat peníze na podporu a rozvoj technických středních škol a dalších institucí a organizací zaměřených na technické vzdělávání mladých lidí.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Graffity – History Ship, projekt podpořený v rámci Otevřeného grantového fondu.


Podpora zrakově postižené mládeže

Podpora zrakově postižené mládeže z Ústeckého kraj.

žadatelé: jednotlivci
maximální žádaná částka: není stanovena
obvyklý termín vyhlášení výzvy k předkládání žádostí: únor daného roku
dárce finančních prostředků: Fond Miroslava Dušánka


Partneři: