Otevřený grantový fond

Otevřený grantový fond je základním fondem naší nadace. Jeho posláním je usilovat o naplňování poslání nadace v nejširším smyslu.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


 
      Zaměstnanci nadace.


Co jsou to komunitní nadace?

Budování komunitních nadací je celosvětovým procesem započatým ve 20. letech minulého století ve Spojených státech amerických, v 70.letech vznikaly první komunitní nadace v západní Evropě a v 90.letech vznikají první komunitní nadace i ve střední a východní Evropě.
Ústecká komunitní nadace vznikla v roce 1993.

Přes značnou rozmanitost jednotlivých komunitních nadací, kterých je v současné době ve světě zhruba 700, mají všechny komunitní nadace určité společné rysy.
Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací a jedinou otevřeně grantující nadací se sídlem v Ústí nad Labem.

Komunitní nadace především působí v rámci určitého geograficky vymezeného území (spádová oblast obce či města, historicky vymezený region apod.)
Ústecká komunitní nadace působí na území okresů Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.

Komunitní nadace jsou neutrální, nejsou úzce tématicky či oborově zaměřené a jsou otevřeny širokému spektru místních problémů, potřeb a potenciálu.
Ústecká komunitní nadace pomáhá v oblastech sociálně zdravotních služeb, životního prostředí, kultury a umění, vzdělávání a lidských zdrojů i v oblasti místního a regionálního rozvoje.

Těžiště činnosti komunitních nadací spočívá v získávání finančních prostředků a ve vytváření prostoru pro spolupráci nevládního, podnikatelského a institucionálního sektoru. Financování komunitních nadací je vícezdrojové, a pochází zejména z území, ve kterém nadace působí. Komunitní nadace jsou zaměřeny do budoucnosti, proto při využití získaných prostředků usilují především o zhodnocování a růst nadačního jmění a o účelné využití jeho výnosů ve prospěch obecně prospěšných aktivit v komunitě, a to zejména poskytováním grantů neziskovým organizacím.
Za dvacet let své činnosti Ústecká komunitní nadace podpořila více než 1 000 projektů v celkové výši přes 38,5 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši přes 47 mil Kč.


Partneři: