Fond Pavly a Pavla Redlichových

Sourozenci Pavla a Pavel Redlichovi, na jejichž památku byl založen v roce 2008 fond, se zaměřuje podporuje včelařství a opravy drobných kulturních památek.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


 
      Zaměstnanci nadace.


Historie naší nadace

Příběh Ústecké komunitní nadace začal v roce 1993, kdy jsme založili nadaci Regionální fond. V Regionálním fondu se nám podařilo vytvořit rovnocenné společenství odborníků z neziskového sektoru, především z občanského sdružení Fokus Ústí nad Labem, a ředitelů státních institucí a obchodních společností v Ústí nad Labem. Začali jsme podporou projektu komunitní péče o duševně nemocné, drogově závislé a mentálně postižené. Postupně jsme rozšířili svoji působnost na celou oblast sociálních služeb a stali jsme se zprostředkovateli komunikace a spolupráce mezi institucemi a poskytovateli sociálních služeb. Společné snahy vyústily v “Projekt rozvoje sociálních služeb na území města Ústí nad Labem,” jehož dlouhodobé cíle jsou změnit řízení, plánování a financování sociálních služeb a vyhodnocovat jejich kvalitu a efektivitu.

Vývoj pokračoval a my jsme si uvědomovali, že podobné změny jsou potřebné i v dalších oblastech veřejného sektoru a že bychom mohli využít zkušenosti a dovednosti, které jsme získali během naší předchozí činnosti při hledání systémových řešení, při vytváření společenství a při řešení problémů. V této době jsme spolupracovali s nadací The Foundation for a Civil Society, která nám v červenci 1996 zprostředkovala setkání s panem Peterem de Courcy Hero, předsedou Národního výboru pro komunitní nadace v USA. Velmi nás oslovila idea komunitní nadace, která vytváří finanční zdroje pro budoucnost v podobě nadačního jmění a v dané komunitě podporuje všechny oblasti veřejného sektoru.

V prosinci 1996 jsme předložili americké nadaci The Charles Stewart Mott Foundation žádost o finanční podporu na vytvoření první české komunitní nadace, a získali jsme tříletý grant, který nám umožnil zahájit transformaci Regionálního fondu do komunitní nadace.

Jednou z podmínek grantu bylo, že přestaneme poskytovat odborné služby pro sociální oblast a staneme se podporující nadací pro celý veřejný sektor. Proto na počátku roku 1997 část týmu Regionálního fondu založila novou organizaci Centrum komunitní práce, které pokračovalo v realizaci Projektu rozvoje sociálních služeb.

V roce 1997 jsme intenzivně pracovali na transformaci Regionálního fondu do komunitní nadace a od počátku roku 1998 jsme začali plnit všechny základní funkce komunitní nadace.

Dne 16.11.1998 byla Komunitní nadace Ústí nad Labem zapsána do rejstříku nadací u Krajského soudu v Ústí nad Labem, čímž dostála legislativním povinnostem dle nového zákona o nadacích.

Dne 26.5.2004 byla Komunitní nadace Ústí nad Labem přejmenována na Komunitní nadaci Euroregionu Labe a k 2. 6. 2011 přejmenována na Ústeckou komunitní nadaci. 


Partneři: