Fond Karolínka

V roce 2016 byl přáteli paní Marie Jungové založen Fond Karolínka, jehož posláním je napomáhat zlepšit životní situaci její dcery Karolínky, která se po smrti své maminky ocitla ve složité životní situaci, a umožnit jí vést plnohodnotný život.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


 
      Zaměstnanci nadace.


Historie naší nadace

Příběh Ústecké komunitní nadace začal v roce 1993, kdy jsme založili nadaci Regionální fond. V Regionálním fondu se nám podařilo vytvořit rovnocenné společenství odborníků z neziskového sektoru, především z občanského sdružení Fokus Ústí nad Labem, a ředitelů státních institucí a obchodních společností v Ústí nad Labem. Začali jsme podporou projektu komunitní péče o duševně nemocné, drogově závislé a mentálně postižené. Postupně jsme rozšířili svoji působnost na celou oblast sociálních služeb a stali jsme se zprostředkovateli komunikace a spolupráce mezi institucemi a poskytovateli sociálních služeb. Společné snahy vyústily v “Projekt rozvoje sociálních služeb na území města Ústí nad Labem,” jehož dlouhodobé cíle jsou změnit řízení, plánování a financování sociálních služeb a vyhodnocovat jejich kvalitu a efektivitu.

Vývoj pokračoval a my jsme si uvědomovali, že podobné změny jsou potřebné i v dalších oblastech veřejného sektoru a že bychom mohli využít zkušenosti a dovednosti, které jsme získali během naší předchozí činnosti při hledání systémových řešení, při vytváření společenství a při řešení problémů. V této době jsme spolupracovali s nadací The Foundation for a Civil Society, která nám v červenci 1996 zprostředkovala setkání s panem Peterem de Courcy Hero, předsedou Národního výboru pro komunitní nadace v USA. Velmi nás oslovila idea komunitní nadace, která vytváří finanční zdroje pro budoucnost v podobě nadačního jmění a v dané komunitě podporuje všechny oblasti veřejného sektoru.

V prosinci 1996 jsme předložili americké nadaci The Charles Stewart Mott Foundation žádost o finanční podporu na vytvoření první české komunitní nadace, a získali jsme tříletý grant, který nám umožnil zahájit transformaci Regionálního fondu do komunitní nadace.

Jednou z podmínek grantu bylo, že přestaneme poskytovat odborné služby pro sociální oblast a staneme se podporující nadací pro celý veřejný sektor. Proto na počátku roku 1997 část týmu Regionálního fondu založila novou organizaci Centrum komunitní práce, které pokračovalo v realizaci Projektu rozvoje sociálních služeb.

V roce 1997 jsme intenzivně pracovali na transformaci Regionálního fondu do komunitní nadace a od počátku roku 1998 jsme začali plnit všechny základní funkce komunitní nadace.

Dne 16.11.1998 byla Komunitní nadace Ústí nad Labem zapsána do rejstříku nadací u Krajského soudu v Ústí nad Labem, čímž dostála legislativním povinnostem dle nového zákona o nadacích.

Dne 26.5.2004 byla Komunitní nadace Ústí nad Labem přejmenována na Komunitní nadaci Euroregionu Labe a k 2. 6. 2011 přejmenována na Ústeckou komunitní nadaci. 


Partneři: