Fond KS Kolbenschmidt CZ

Se společností KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. spolupracujeme již od roku 1994. Není tedy s podivem, že to byla právě tato firma, která si u nás v roce 2003 jako vůbec první založila svůj dobročinný fond.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Do projektu s názvem Malujeme na zeď bylo zapojeno více než 80 dětí z 11 ústeckých škol.


Programy a projekty Ústecké komunitní nadace

"Aby nadace mohla plnit svou základní funkci, což je udělování nadačních příspěvků neziskovým organizacím, je třeba, aby měla stabilně vybudované dva základní programy a to program dárcovský a grantový, tzn. aby byla schopná na jedné straně finanční prostředky získávat a na straně druhé rozdělovat.
Avšak k tomuto základu se postupně přidávají i další aktivity zaměřené například na komunikaci s partnery na místní úrovni či v zahraničí v rámci programu Dialog, na podporu místních neziskových organizací nebo na spolupráci s těmi, kteří se chtějí aktivně zapojovat do dění v místní komunitě skrze program zapojování veřejnosti.
I přes pestrost jednotlivých programů naší nadace je třeba pružně reagovat na aktuální potřeby místní komunity a vytvářet i krátkodobé projekty, které umožní zjištěné potřeby uspokojovat. I to je neodmysletelná role každé komunitní nadace."

Informace o programech a projektech Vám rád poskytne

ředitel nadace
Tomáš Krejčí

tel. 475 211 633
email. tomas(a)komunitninadace.cz


Partneři: