Fond Karolínka

V roce 2016 byl přáteli paní Marie Jungové založen Fond Karolínka, jehož posláním je napomáhat zlepšit životní situaci její dcery Karolínky, která se po smrti své maminky ocitla ve složité životní situaci, a umožnit jí vést plnohodnotný život.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Do projektu s názvem Malujeme na zeď bylo zapojeno více než 80 dětí z 11 ústeckých škol.


Programy a projekty Ústecké komunitní nadace

"Aby nadace mohla plnit svou základní funkci, což je udělování nadačních příspěvků neziskovým organizacím, je třeba, aby měla stabilně vybudované dva základní programy a to program dárcovský a grantový, tzn. aby byla schopná na jedné straně finanční prostředky získávat a na straně druhé rozdělovat.
Avšak k tomuto základu se postupně přidávají i další aktivity zaměřené například na komunikaci s partnery na místní úrovni či v zahraničí v rámci programu Dialog, na podporu místních neziskových organizací nebo na spolupráci s těmi, kteří se chtějí aktivně zapojovat do dění v místní komunitě skrze program zapojování veřejnosti.
I přes pestrost jednotlivých programů naší nadace je třeba pružně reagovat na aktuální potřeby místní komunity a vytvářet i krátkodobé projekty, které umožní zjištěné potřeby uspokojovat. I to je neodmysletelná role každé komunitní nadace."

Informace o programech a projektech Vám rád poskytne

ředitel nadace
Tomáš Krejčí

tel. 475 211 633
email. tomas(a)komunitninadace.cz


Partneři: