Do projektu s názvem Malujeme na zeď bylo zapojeno více než 80 dětí z 11 ústeckých škol.


Grantmakers Forum pro ústecký region

Grantmakers Forum pro ústecký region je nezávislá platforma sdružující subjekty soukromého sektoru i další instituce z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem, které mají zájem efektivně, systematicky a dlouhodobě podporovat místní neziskové organizace či jednotlivce, a to v rovině materiální, finanční a dobrovolnické s cílem zlepšovat podmínky života v ústeckém regionu.

První setkání v roce 2015

Dne 26. února 2015 zorganizovala Ústecká komunitní nadace první zasedání vznikající platformy s názvem Grantmakers Forum pro Ústecký region. Jejím cílem je sdružit významné firmy, instituce i další subjekty z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem, které se aktivně podílejí na rozvoji regionu prostřednictvím dárcovství a dobrovolnictví a chtějí tuto oblast dál rozvíjet.

V rámci zasedání, které uvedl Andrew H. Schapiro, velvyslanec USA v České republice, zazněly od účastníků inspirativní příklady dobré praxe v oblasti dárcovství a dobrovolnictví a v druhé části zasedání byl strukturovaným brainstormingem zachycen nejen aktuální stav dárcovství a dobrovolnictví v regionu, ale i témata a výzvy do budoucna.

Příklady dobré praxe

Záznam výstupů z brainstormingu

Facebook

Za účelem sdílení informací jsme pro vás vytvořili facebookovou skupinu, kde bychom rádi shromažďovali informace o tom, že například vaše společnost nabízí určité množství použitého kancelářského nábytku ve velmi dobrém stavu nebo že by vaše společnost ráda pomohla a se svými zaměstnanci vyrazila například sázet stromky do národního parku a nebo že byla Krajským úřadem Ústeckého kraje vyhlášena nová výzva na podporu obnovy památek v Ústecké kraji apod. Rádi bychom, aby se facebooková skupina stala zdrojem informací o finančních prostředcích, dobrovolnictví či dalších možnostech spolupráce.

Pro možnost účasti ve skupině je třeba míti facebookový účet. Pokud facebookový účet nemáte, je možné vaše nabídky na hmotné dary, informace o vašich grantových výzvách či možnosti dobrovolnictví zasílat na email. katka(a)komunitninadace.cz

Poděkování

Projekt pod názvem "One can do this, the other can do that… We should, however, be aware and we should let other people know" je finančně podpořen z prostředků C.S. Mott Foundation v rámci V4 Community Foundation Maturity Program administrovaného Akademií pro rozvoj filantropie v Polsku.


Partneři: