Fond Black & Decker

Uvědomujeme si, že prostředí, ve kterém naši zaměstnanci žijí a pracují významným způsobem ovlivňuje úspěch společnosti Black & Decker. Proto se naše společnost rozhodla založit dárcovský fond s názvem Black & Decker.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Do projektu s názvem Malujeme na zeď bylo zapojeno více než 80 dětí z 11 ústeckých škol.


Našli jsme mladé lídry!

25. února 2015 jsme do prostor Muzea města Ústí nad Labem pozvali 15 mladých lidí - zástupců především místních neformálních občanských iniciativ, jež v krátkosti a zajímavou formou představili svůj projektový záměr. Jejich cílem bylo přesvědčit porotu složenou ze zástupců Ústecké komunitní nadace a místních dárců, aby na realizaci jejich nápadu finančně přispěla.

Akce s podtitulem „Hledáme mladé lídry“ zabývající se aktivitami ve veřejném prostoru v okresech Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem se setkala s úspěchem. Porotu kvalita nápadů i úroveň jejich prezentace překvapila natolik, že se nakonec rozhodla podpořit nejlepších 7 neformálních iniciativ z 9 zúčastněných a rozdělit mezi ně celkem 35 000 Kč v podobě nadačních příspěvků.

Seznam podpořených iniciativ

  • BcA. Tomáš Brychta - zajištění výstavního programu neziskové galerie Up Gallery a její propagace
  • Culture line, o. s. - realizace komunitního food festivalu v Ústí nad Labem
  • Pavel Hajduch - tvorba prezentační videonahrávky za účelem motivace mladých lidí k modernímu tanci
  • Šárka Hlaváčková - benefice na obnovu skateparku v Litoměřicích
  • Michaela Klihavcová - Reformát zabývající se znovuvyužíváním odpadového papíru v uměleckém pojetí
  • Jan Kvapil - zpřístupnění kaple sv. Víta v Sinutci
  • Pavel Matoušek - zajištění chodu venkovní galerie In Vitro v Ústí nad Labem

Autoři nejlepších nápadů/záměrů získali do konce března 2015 od Ústecké komunitní nadace podporu v podobě nadačního příspěvku 5 000 Kč pro každého. Udělení nadačního příspěvku bylo podmíněno tím, že minimálně stejnou částku, kterou od nadace získají, budou muset na realizaci svého záměru ještě vyzískat z jiných zdrojů.V období od března do konce září 2015 budou mít prostor a čas svůj nápad/záměr v regionu zrealizovat, a to s možností využít odbornou a asistenční pomoc nadace.

V rámci vzdělávací a asistenční pomoci se dne 13. května 2015 v sídle Ústecké komunitní nadace uskuteční první seminář, a to na témata „Public Relations (PR) – Čeho se vyvarovat, aby Vaše ústní prezentace byla úspěšná“ a „Co dělá lídra lídrem“. A další aktivity tohoto druhu budou brzy následovat.

Na závěr celého cyklu budou mít autoři, kterým se nejlépe podařilo své nápady v praxi zrealizovat, příležitost představit na slavnostní akci výsledky své práce před kolegy z ostatních regionů ČR.

Sborník

Podpora lídrů - PDF
Kdo je lídr a proč lídry podporovat?
Kdo o to má zájem a jak to chce dělat a dělá?
Kde se myšlenka podpory lídrů vzala?
Na tyto a podobné otázky odpovídá případová studie projektu.

Kontakt

Petr Veselý
programový manažer
tel. 475 208 258
email. petr(a)komunitninadace.cz

O projektu

Aktivity proběhnou v rámci projektu "Podpora lídrů v komunitách" (Networking Informal Community Leaders in the Czech Republic). Nositelem projektu
je A.K.N. - občanské sdružení (Asociace komunitních nadací v ČR) a finanční zajištění projektu je realizováno Velvyslanectvím Spojených států Amerických v Praze.

Cílem projektu je podpořit a dát prostor aktivním lidem a skupinám, kteří se zabývají aktivitami ve veřejném prostoru, jsou kreativní a svým způsobem "začínají". Projekt poběží na čtyřech místech České republiky, kde fungují komunitní nadace nebo obdobné subjekty, které s výběrem a drobnou finanční a konzultační podporou pomohou.

Partnery jsou:


Partneři: