Fond Karolínka

V roce 2016 byl přáteli paní Marie Jungové založen Fond Karolínka, jehož posláním je napomáhat zlepšit životní situaci její dcery Karolínky, která se po smrti své maminky ocitla ve složité životní situaci, a umožnit jí vést plnohodnotný život.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Do projektu s názvem Malujeme na zeď bylo zapojeno více než 80 dětí z 11 ústeckých škol.


Našli jsme mladé lídry!

25. února 2015 jsme do prostor Muzea města Ústí nad Labem pozvali 15 mladých lidí - zástupců především místních neformálních občanských iniciativ, jež v krátkosti a zajímavou formou představili svůj projektový záměr. Jejich cílem bylo přesvědčit porotu složenou ze zástupců Ústecké komunitní nadace a místních dárců, aby na realizaci jejich nápadu finančně přispěla.

Akce s podtitulem „Hledáme mladé lídry“ zabývající se aktivitami ve veřejném prostoru v okresech Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem se setkala s úspěchem. Porotu kvalita nápadů i úroveň jejich prezentace překvapila natolik, že se nakonec rozhodla podpořit nejlepších 7 neformálních iniciativ z 9 zúčastněných a rozdělit mezi ně celkem 35 000 Kč v podobě nadačních příspěvků.

Seznam podpořených iniciativ

  • BcA. Tomáš Brychta - zajištění výstavního programu neziskové galerie Up Gallery a její propagace
  • Culture line, o. s. - realizace komunitního food festivalu v Ústí nad Labem
  • Pavel Hajduch - tvorba prezentační videonahrávky za účelem motivace mladých lidí k modernímu tanci
  • Šárka Hlaváčková - benefice na obnovu skateparku v Litoměřicích
  • Michaela Klihavcová - Reformát zabývající se znovuvyužíváním odpadového papíru v uměleckém pojetí
  • Jan Kvapil - zpřístupnění kaple sv. Víta v Sinutci
  • Pavel Matoušek - zajištění chodu venkovní galerie In Vitro v Ústí nad Labem

Autoři nejlepších nápadů/záměrů získali do konce března 2015 od Ústecké komunitní nadace podporu v podobě nadačního příspěvku 5 000 Kč pro každého. Udělení nadačního příspěvku bylo podmíněno tím, že minimálně stejnou částku, kterou od nadace získají, budou muset na realizaci svého záměru ještě vyzískat z jiných zdrojů.V období od března do konce září 2015 budou mít prostor a čas svůj nápad/záměr v regionu zrealizovat, a to s možností využít odbornou a asistenční pomoc nadace.

V rámci vzdělávací a asistenční pomoci se dne 13. května 2015 v sídle Ústecké komunitní nadace uskuteční první seminář, a to na témata „Public Relations (PR) – Čeho se vyvarovat, aby Vaše ústní prezentace byla úspěšná“ a „Co dělá lídra lídrem“. A další aktivity tohoto druhu budou brzy následovat.

Na závěr celého cyklu budou mít autoři, kterým se nejlépe podařilo své nápady v praxi zrealizovat, příležitost představit na slavnostní akci výsledky své práce před kolegy z ostatních regionů ČR.

Sborník

Podpora lídrů - PDF
Kdo je lídr a proč lídry podporovat?
Kdo o to má zájem a jak to chce dělat a dělá?
Kde se myšlenka podpory lídrů vzala?
Na tyto a podobné otázky odpovídá případová studie projektu.

Kontakt

Petr Veselý
programový manažer
tel. 475 208 258
email. petr(a)komunitninadace.cz

O projektu

Aktivity proběhnou v rámci projektu "Podpora lídrů v komunitách" (Networking Informal Community Leaders in the Czech Republic). Nositelem projektu
je A.K.N. - občanské sdružení (Asociace komunitních nadací v ČR) a finanční zajištění projektu je realizováno Velvyslanectvím Spojených států Amerických v Praze.

Cílem projektu je podpořit a dát prostor aktivním lidem a skupinám, kteří se zabývají aktivitami ve veřejném prostoru, jsou kreativní a svým způsobem "začínají". Projekt poběží na čtyřech místech České republiky, kde fungují komunitní nadace nebo obdobné subjekty, které s výběrem a drobnou finanční a konzultační podporou pomohou.

Partnery jsou:


Partneři: