Fond LOGIT

V roce 2014 se vedení společnosti LOGIT s.r.o. se sídlem v Hlubanech rozhodlo založit dobročinný Fond LOGIT při naší nadaci a to s cílem otevřít se vůči místní komunitě a umožnit místním neziskovým organizacím žádat o finanční prostředky na aktivity, které mají za cíl, aby se lidem na Podbořansku žilo lépe.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Do projektu s názvem Malujeme na zeď bylo zapojeno více než 80 dětí z 11 ústeckých škol.


Podpora neziskového sektoru

Uvědomujeme si, že podporovat rozvoj místního neziskového sektoru jen prostřednictvím grantů je z pohledu komunitní nadace nedostačující. Myslíme si, že schopnost trvale udržitelného rozvoje neziskového sektoru se odvíjí od schopnosti připravovat projekty, od znalosti dostupných finančních zdrojů potřebných pro jejich realizaci a od vzájemné informovanosti neziskových organizací o jejich záměrech a cílech.

Konzultace
Před uzávěrkou grantových kol vyhlašovaných naší nadací (v období dvou měsíců) nabízíme možnost bezplatné individuální konzultace, jak správně a efektivně zpracovat žádost o nadační příspěvek.
Individuální konzultace je potřeba předem domluvit s Petrem Veselým, programovým manažerem.

Poradenství
V průběhu roku jsme schopni Vám poskytnout zprávy o dění v neziskovém sektoru, a to zejména informace o existujících finančních zdrojích, o možnosti vzdělávání, včetně nabídek projektové spolupráce ze strany místních, celostátních i zahraničních neziskových organizací.

Propagace neziskového sektoru
Každoročně se snažíme informovat veřejnost o aktivitách neziskových organizací ve snaze zvýšit povědomí o jejich činnosti. Za tímto účelem každoročně připravujeme putovní výstavu projektů podpořených naší nadací.


Partneři: