Do projektu s názvem Malujeme na zeď bylo zapojeno více než 80 dětí z 11 ústeckých škol.


Program Dialog

Základním smyslem programu Dialog je vytvářet a udržovat neutrální půdu a otevřený prostor pro spolupráci těch, kteří jsou nebo chtějí být aktivní ve věcech veřejných. Snažíme se působit jako zprostředkovatel diskusí, setkání i procesů, snažíme se vyhledávat leadery, přivádět je k jednomu stolu. Nechceme říkat "co se má dělat", chceme říkat "jak se má dělat". Nechceme zasahovat do výsledků odborných diskusí, chceme zajistit otevřenost těchto diskusí pro všechny, kdo se v nich chtějí vyjádřit. Zvláštní důraz klademe na mezisektorovou spolupráci při řešení nejrozmanitějších problémů.

Mezi významné participační aktivity patří:

Asociace komunitních nadací v ČR
Od roku 2006, kdy jsme se stali jedním z iniciátorů vzniku české asociace komunitních nadací a komunitní nadace podporujících subjektů (A.K.N. – občanského sdružení), usiluje toto sdružení o podporu vzájemné spolupráce komunitních nadací v České republice, zvyšuje povědomí o tomto typu nadací a napomáhá rozvoji dalších komunitních nadací u nás. V roce 2010 se prohlubovala role asociace jako propojovatele jednotlivých členských nadací při jejich společné práci v tematických pracovních skupinách zaměřených na různé aspekty fungování komunitní nadace. Asociace rovněž dosáhla významných pokroků na mezinárodní scéně, když se stala lídrem projektu „European P-2-P Community Foundations Network“ jehož smyslem je vytvořit nástroj pro nízkonákladové setkávání představitelů evropských komunitních nadací na nejrůznější aktuální témata.

Fórum dárců v ČR
Fórum dárců vzniklo v roce 1995 jako nezisková iniciativa dárců působících v České republice. V současné době sdružuje Fórum dárců především české nadace, spolupracuje se zahraničními organizacemi udělujícími granty a vytváří podmínky pro rozvoj firemní dárcovství. Naše nadace je jednou z 39 členských nadací sdružených ve Fóru dárců.

Transatlantic Community Foundations Network 
Transatlantic Community Foundations Network (TCFN) je síť propojující desítky evropských a amerických komunitních nadací, ve které jsme již od roku 2000 zastoupeni. Stěžejní část programu spočívá v tzv. TCFN Peer Exchange - tří až čtyřdenních pracovních setkání vybraných účastníků sítě na určité téma. V roce 2010 se zástupce nadace zúčastnil Peer Exchange v Millwaukee ve Wisconsinu na téma „spolupráce komunitních nadací s partnery v komunitě“. Dále se v rámci programu uskutečnilo několik webových seminářů, informace a zkušenosti jsou sdíleny rovněž prostřednictvím elektronického měsíčního e-bulletinu.


Partneři: