Fond NYYLO

Společnost NYYLO a.s. se v roce 2013 rozhodla rozšířit řady našich dárců a založila svůj dobročinný Fond NYYLO. Jeho cílem je trvale podporovat nejrůznější veřejně prospěšné aktivity na ústecku s důrazem na podporu témat, která aktuálně trápí ústecký region.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Ochrana genofondu silně ohrožené sovy pálené v okresech Litoměřice a Teplice.


Konzultační a vzdělávací činnost

Nevíte si rady, jak začít s fundraisingem či strategickým plánováním ve vaší organizaci nebo jak efektivně rozdělovat finanční prostředky v místě, kde vaše společnost působí?

Rádi Vám pomůžeme s nalezením odpovědí na otázky týkající se následujích témat.

Fundraising

Jaké jsou hlavní zásady fundraisingu a jaké dovednosti jsou potřebné. Vytváření fundraisingových strategií. Možnosti poskytnutí daru. Sponzoring. Odlišné přístupy k firemním a individuálním dárcům. Fundraisingové nástroje. Pořádání veřejných sbírek a benefičních akcí.

Grantování

Grantový proces a jeho složení. Typy grantování a jejich použití v praxi. Tvorba programu od prvotní vize přes strategii až po stanovení pravidel a vytvoření podkladové dokumentace. Administrace programu - cesta od převedení nadačních příspěvků po medializaci, monitoring až po kontrolu závěrečných zpráv a ukončení smluvních závazků.

Projektový cyklus

Projektová příprava neziskové organizace na vnější finanční zdroje s důrazem na strukturální fondy EU. Řízení projektů v období jejich realizace, administrace, monitoring a evaluace projektů.


Partneři: