Fond AGC Automotive Czech

Společnost AGC Automotive Czech z Chudeřic u Bíliny se rozhodla podporovat rozvoj technického vzdělávání v Ústeckém regionu. Firma v letošním roce založila vlastní fond, z něhož budou směřovat peníze na podporu a rozvoj technických středních škol a dalších institucí a organizací zaměřených na technické vzdělávání mladých lidí.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Ochrana genofondu silně ohrožené sovy pálené v okresech Litoměřice a Teplice.


Praxe pro studenty vysokých škol

Již od roku 2005 umožňujeme studentům vysokých škol vykonávat na našem pracovišti praxi. Přednostně jsou přijímani studenti oboru sociální práce, studující na Katedře sociální práce, Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a to z důvodu uzavření rámcové smlouvy o poskytování praxe u nás v nadaci. 

Kdy je možné praxi vykonávat:
Praxi je možno vykonávat v průběhu celého roku.  

Počet studentů:
Každoročně přijímáme na praxi max. dva studenty, kteří by měli mít v ideálním případě zkušenosti z oblasti neziskového sektoru případně dobrovolnictví.

Kompetence, které je možné plnit (pro studenty oboru sociální práce FSE UJEP):

 • Přispívat k práci organizace
  Student pracuje jako odpovědný člen organizace, přispívá k hodnocení a zlepšování práce a účinnosti služeb pro klienty a efektivně využívá všech zdrojů.
 • Odborně růst
  Student je schopen konzultovat a řídit svůj odborný i osobní růst. Je schopen se kvalifikovaně rozhodovat, spolupracovat v síti, dosahovat vytčených cílů ve stanoveném čase a přispívat k pozitivním změnám ve svém oboru.

Dokumenty ke stažení (pro studenty oboru sociální práce FSE UJEP):
Veškeré dokumenty potřebné k uzavření kontraktu pro výkon praxe jsou studentům k dispozici po přihlášení do systému na stránkách s názvem INUL - databáze poskytovatelů praxí.

Co nabízíme:

 • účast na vzdělávacích aktivitách naší nadace;
 • získání základních informací týkající se nadační činnosti;
 • možnost vyzkoušet si sepsání žádosti na různé finanční zdroje;
 • účast na monitoringu námi podpořených projektů;
 • koordinovat činnost našich dobrovolnických programů;
 • pomoc při zpracování bakalářské či diplomové práce na námi zadané téma.

V případě zájmu vykonávat praxi v naší nadaci je vždy třeba kontaktovat Petra Veselého (koordinátora praxí). 


Partneři: