Vzdělávací fond HEURÉKA

Přispívat ke vzdělávání učitelů základních a středních škol na Ústecku, tak aby své nabyté znalosti a zkušenosti využívali ve prospěch zkvalitnění a zatraktivnění výuky daných předmětů a podnítili tak zájem žáků a studentů o další studium.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Ochrana genofondu silně ohrožené sovy pálené v okresech Litoměřice a Teplice.


Studovna

Díky účasti na konferencích u nás i v zahraničí a finanční podpoře z Evropských fondů se nám podařilo shromáždit na stovku publikací a dalších materiálů na téma komunitní nadace, nadace a neziskový sektor.

Časopisy, výroční zprávy nadací z nejrůznějších konců světa a publikace, jak v českém, tak anglickém jazyce, jsou Vám k dispozici zdarma v naší studovně.

Ta je přístupná zdarma ve všední dny od 8h do 16h a to na základě předchozí domluvy s Michaelou Hofmanovou, programovou asistentkou.

Seznam dostupných materiálů

 

Materiály ke stažení

CF - czech foundations, canadian foundations, community foundations
sborník textů ze studijní cesty po Kanadě - nové !!!

CSR společensky odpovědné chování místních firem
sborník příkladů dobré praxe

CSR Corporate Social Responsibility at Local Level
sborník příkladů dobré praxe v angličtině

Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý manuál jak na to
Jednoduchý návod jak začít s aktivitami dobrovolníků zapojených do programů vycházejících z myšlenky Youthbank a Youth Advisory Commitees.

Sborník k příležitosti konference v rámci programu 
„Transparency of Procedures at Local Level“

Youthbank Manual or Simple guide to run your Youthbank
Anglická verze publikace Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý manuál jak na to.

Závěti pro komunitní nadace

 


Partneři: